Helse illustrasjon belte og stetoskop

Samisk helse
Et av våre spesielle fokusområder er samiske helsespørsmål. Várdobáiki har over mange år sett nødvendigheten av å gjennomføre tiltak rettet mot samiske eldre. Vi gjennomfører månedlige helsetreff med et program spesielt tilrettelagt for eldre Treffene har stor deltakelse og har fått stor oppmerksomhet fra andre samiske sentre og kommuner. Flere andre har startet opp med lignende tilbud etter å ha besøkt våre helsetreff.

I Stortingsmeldingen Samepolitikken fra 2007-2008 er Várdobáiki nevnt under strategier og tiltak i kapittel 8 om helsespørsmål. Sametinget har fulgt opp dette med å tildele driftstilskudd over Sametingets budsjett til Várdobáikis helsesatsing fra 2010. Dette gjør at Várdobáiki har muligheter til å arbeide videre med helsespørsmål både lokalt, regionalt og nasjonalt, samt at vi kan bidra med vår erfaring og fagkompetanse på forespørsel fra andre.
Vi har også spesielle tiltak for barn og unge.