Govat ja muitalusat, vuosehus ja kataloga – Foto og fortellinger, utstilling og katalog

Duođaštusprošeavtta Govat ja muitalusat ulbmil lea ávvudit 100-jagi ávvudeami vuosttas sámi riikačoahkkimis Tråantes 1917:s. Mii leat reiden johtti vuosehusa govaiguin ja muitalusaiguin mat ovdanbuktet sámi orruma ja eallima áigodagas 1910-1925 Várdobáikki doaibmaguovllus Nuorta-Nordlánddas ja Oarje-Romssas. Muitalusain lea stuorra govdodat ja govvidit bures árgabeaivi 100 jagi áigi.

Prošeakta gaskkustuvvo vuosehusas rollupsaid bokte ja gullevaš kataloga bokte. Vuosehusas leat 32 rollups, mas okta lea diehtojuohkinposter prošeavtta birra. Olbmot leat rápmon dan. Lea álki sirdit rollupsaid ja daid lea álki cegget. Jus dieđát lágidemiid birra dahje dus alddát lea vejolašvuohta vuosehit vuosehusa, de muital midjiide. Mii áinnas luoikat vuosehusa, katalogaid ja eará. Prošeavttas ii leat vejolašvuohta máksit sáddema ja eará olggosgoluid ovddas dákkár lágidemiid oktavuođas. Jus háliidehpet vuovdit kataloga, oažžubehtet 30% hattis bálkán vuovdima dihte, namalassii 40 ru juohke girjji ovddas mas lea vuovdinhaddi 120 ru.

Kataloga sáhttá oastit min neahttagávppis, dahje jus finadat min luhtte Nautås.

 

Dokumentasjonsprosjektet Foto og fortellinger har som mål å markere 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Vi har laget en ambulerende utstilling av foto og fortellinger som formidler samisk bosetting og liv i perioden 1910-1925 i Várdobáiki samisk senter sitt virkeområde i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det er stor spennvidde i historiene som tegner et godt bilde av hverdagslivet.

Formidlingen av prosjektet skjer primært gjennom selve utstillingen av rollups og tilhørende katalog. Utstillingen består av 32 rollups, derav den ene som en informasjonsposter fra prosjektet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på den. Rollupsene er lette å frakte med seg og enkle å montere opp. Om du vet av arrangement eller har selv anledning til å vise frem utstillingen, må du ikke nøle med å si ifra. Vi låner gjerne ut utstilling, kataloger og annet. Prosjektet har ikke anledning til å betale for frakt og andre utgifter i forbindelse med et slikt arrangement. Om dere ønsker å selge katalogen, vil dere få 30% i kommisjon for salget, dvs 40 kr per solgte bok med utsalgspris på 120 kr.

Katalogen kan kjøpes i butikken vår her på websiden, eller om du kommer innom oss på Nautå.