Giellabeassi mas guolli lei fáddán // Språkleir med fisk som tema

Giellabeassi Goregáiddis

IMG_6886

Várdobáiki lágidii giellabeasi guovllu nuoraidskuvllaohppiide geain lea sámegiella fágan (dahje galggašii leat sámegiella fágan) skuvllas. Ledje 11 áŋgiris oasseváldi geat deaivvadedje Goregáiddis Boazovázzis mánnodaga čakčamánu 25. beaivvi. Oasseváldit besse reidet šlivggoniid (oaggunreaidu mii lea stobes/revrres reidejuvvon), bivdit šlivggoniin, fierbmut, oahppat guollenamahusaid, guliid čollet ja muđui geavahit giela praktihkalaš dilálašvuođain. Mis lei nu lihkku ahte fierbmái darvánedje dápmohat, nu ahte oahppit besse borrat guoli man ieža ledje bivdán. Ledje movttegis oahppit geat distaga čakčamánu 26. beaivvi vulge gallás čovjjiin siidii vas. Oahppit ledje duhtavaččat giellabesiin ja celke earret eará ahte ledje oahppan ođđa sániid sámegillii ja fierbmut, sii celke maiddá ahte lei somá oahpásmuvvat earáiguin. Ja okta dehálaš oassi giellabeasis leage oahpásmuvvat daid eará sámegielohppiiguin geat leat guovllus.

 

IMG_6891Várdobáiki lágida juohke jagi giellabeasi sihke nuoraidskuvllaohppiide ja mánáidskuvllaohppiide. Boahtte giellabeassi lea giđđat, ja dalle leat mánáidskuvllaoahppit geat deaivvadit.

 

Språkleir på Kåringen

Várdobáiki arrangerte språkleir for regionens ungdomsskoleelever som har samisk som fag (eller skulle hatt samisk som fag) på skolen. Det var 11 ivrige deltakere som møttes på Kåringen på Boazovázzi mandag 25. September. Deltakerne fikk lage kasteboks (fiskeredskap laget av en boks/rør), fiske med kasteboks, sette ut og ta opp garn, lære seg fiskebenevnelser, sløye fisk og ellers bruke samisk språk i praktiske situasjoner. Vi var heldige og fikk fisk i garnet, så elevene fikk spise selvfisket fisk. Det var glade og mette elever som reiste hjem igjen tirsdag 26. IMG_6890september. Elevene var fornøyde med språkleiren og tilbakemeldingene var at de hadde lært seg nye ord og garnsetting, det hadde også vært morsomt å bli kjent med nye fjes. Og en viktig del av språkleirene er nettopp å bli kjent med de andre samiskelvene i regionen.

 

Várdobáiki arrangerer hvert år språkleir til både ungdomsskoleelever og barneskoleelever. Neste språkleir arrangeres våren 2018, da er det barneskoleelevene som møtes.