Som en del av Várdobáiki er det etablert et galleri hvor det settes opp utstillinger med bilder eller andre kunstuttrykk av samiske kunstnere. Det har fra 2007 vært 2 utstillinger pr år. Ved valg av utstiller har prinsippet om at det velges kunstner fra nærregionen og fra et annet sted i Sápmi annen hver gang. Våren 2015 vises duodjeutstillingen «Veaskkuideamet Våre vesker» av Tove Kvernmo Gaup. Gjennom egne prosjektmidler fra Sametinget arbeides det med å sette opputstilling med en ung samisk kunstner, Elizaveta Amundsen som vil stilles ut høsten 2015.

For å se bilder fra tidligere utstillinger, kan du klikke her.