Gáfestallan njuovvama maŋŋil / En kaffepaus etter slakt

Arvid Molund, Odd Arne «Paven» Henriksen, Klemet Isaksen Hætta ja mon hupmat duon dan birra go lea gáfestallan njuovvama maŋŋil. Filbma čalmmustahtta márkosámiguovlluid giella, suopman ja árgabeaivvalaš digaštallan.

Arvid Molund, Odd Arne «Paven» Henriksen, Klemet Isaksen Hætta och jag pratar om lite vad som helst när kaffet står på bordet efter slakten. Filmen dokumenterar och synliggör det markesamiska områdets språk, dialekt och vardagliga samtal.