Fredag 15. mai 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen “Helsetreff – Várdobaiki” Bearjadaga, miessemánu, 15.beaivve 2020 diibmu 11.00 Njuolggosátta Facebook-joavkkus “Helsetreff – Várdobáiki”

11.00 Samisk fjord- og Lofotfiske. Bente Østli Eilertsen forteller fra utstillingen på Várdobáiki museum

Sámi vuotnabivdu ja Lufuohta šivvabargguk. Bente Østli Eilertsen dolosiid muitala midjas gávdno Várdobáikki musean

Samisk språkstund Giellaboddu

Trim Lášmmohallan

Dessverre kan vi ikke servere middag eller ha loddsalg Miin eap bipmostit ja eap vuogdde loattaid.

Samisk fjord- og Lofotfiske Sámi vuotnabivdu  ja Lufuohta šivvabargguk

Vi fortsetter på samme tema som sist – utstillingen på museet. Her vil vi fortsette til mannfolkarbeidet og spesifikt fiske.

Miin joatkit seamma fáttáin go maŋimus geardde – musea vuosehusain. Miin joatkit muitalik meid dievdduk barge ja henemus guollebivddu birra.

Facebook

Vi prøver igjen! Det gikk jo bra sist 😊 Jeg vet at mange av dere er på Facebook, så vi vil sende direkte til dere på gruppen; Helsetreff – Várdobáiki.

Om du vil være med, må du:

1. Ha Facebook profil. Om du ikke har det, kan du kanskje få hjelp av noen til å opp-rette en profil. Det er ikke vanskelig. Om du har smarttelefon, kan denne brukes, men det er best å se på en datamaskin/laptop/nettbrett siden skjermen er størst der.

2. Bli medlem i gruppen: Helsetreff – Várdobáiki på Facebook.

3. Gå inn på gruppen for å være med på direktesendingen fra oss. Da klikker du bare på filmen som vises, så vil du høre oss snakke og kunne se oss, skrive til oss og få svar

Jos don siđák leahkit mielde, de hehttuk:

  1. Atnit Facebook profiilla. Jos don it ane facebook profiilla, de  don dáidá oažžuk veahki reidet dakkár profiilla. Ii leat váttis. Jos don anák smart telefuvnna, de ruhkot dan, muhto buoremus lea geahccat dihtorin go šearma lea stuorit.
  2. Vuolgge mielde miellahtun dan facebook jovkui! Helsetreff – várrisvuođadeaivvadeapmi – Várdobáiki
  3. Mana facebook jovkui jos galggak čuovvut njuolggosáddaga. Don časkkák filmma nallii ja de don oaččuk gullat ja oaidnit miin ságasteamen. Jos don čálak midjiide, de oaččuk vástádusa dasa

 Informasjon og invitasjon til digitale helsetreff blir ikke sendt ut per post mer. Siden vi sender via Face­book, regner vi med at dere får informasjonen dere trenger derfra. Om dere allikevel ønsker å få brev i postkassen, skal dere bare ringe meg eller sende meg en tekstmelding, så vil vi sende ut til akkurat deg 🙂 Det gjør vi gjerne. Du når meg på mobil: 905 311 95 Tone

Dieđut njuolggosáddagiid birra eai sáddeduvvo poastta mielde sáhtek. Miin rehkegáhttek oažžubehtek dieđuid Facebookan. Jos diin likká sihtabehtek girjji poastakássii, de ringebehtet munnje dehe sáddebehtek sms. De miin sáddek girjji juste dutnje. Mii dahkak dan iluin. Don joavssak mu dan mobiilanummarin: 905 311 95 Tone.