Fra helleristninger til samemisjon

Lørdag 28. mai er Herjangen stedet å være. Ofoten Slekts- og historielag og Museum Nord Narvik inviterer til spennende dypdykk i kulturhistorien, først med omvisning på helleristningsfeltet og senere med foredrag om samemisjonæren Jens Kildal.

Programmet ser slik ut:

Kl 11.00                 Oppmøte ved helleristningene/Herjangen grendehus. Orientering ved Lars Slettjord, Museum Nord Narvik

Kl 12.00                Kafferast på Grendehuset

Kl 13.00                Hvem var Jens Kildal? Foredrag av Roald Kristiansen ved UIT.

Etter foredraget blir det ”befaring” til de mest aktuelle stedene i tilknytning til Kildal.

Jens Kildal (1683-1767) var en av Thomas von Westens nærmeste medarbeidere i misjonsarbeidet blant samer, og han lærte seg å snakke samisk og kunne oversette religiøs litteratur. Kildal ble ansatt som misjonær i 1720. Han giftet seg med ei samisk kvinne fra Ofoten og hun ble av Misjonskollegiet lønnet som lærer for samiske kvinner. (Kilde: http://www.love.is/roald/Kildal.htm)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helleristning i Herjangen. Foto: Marit Myrvoll

Kildal.avguderiets dempelse

Kildals skrift «Avguderiets dempelse»