Forskningsdagene 2018: Samisk språk og kultur som identitetsbygger hos barn og ungdom»

I samarbeid med KUPA, Kunnskapsparken i Harstad, og Skånland kommune, legges et arrangement under Forskningsdagene 2018 til Várdobáiki samisk senter. Tema for Forskningsdagene er Oppvekst.

19:00     Velkommen ved ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune

19:05     «Bravo» som språklæringsmetode ved Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki språksenter

19:20     Læringens joik v/barnehagelærer Stine Thomassen, Márkománák samisk barnehage

19:35     Bruk av samiske eventyr og symboler i aktivitetsfagundervisningen av barnevernspedagogstudenter v/Jon Arnesen

19:50    Pause med spennende mat og kulturelt innslag med Várdobiegga

20:20     Om samiske barns språktilegnelse og tospråklighet ved Johanna Johansen Ijäs,

Samisk Høyskole

20:50     Márkomeannu som språkarena og identitetskapende arrangement med Marita Eilertsen

21:00     Avslutning