Foreslå din kandidat til Gollegiella 2018!

Den nordisk samisk språkprisen Gollegiella skal deles ut for åttende gang til høsten, og departementet ber om forslag på kandidater til årets pris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak, og prisen kan deles mellom flere mottakere. Formålet med språkprisen er å bevare de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Frist for forslag til kandidater til språkprisen er 9. september i år. Vi ber om et skriftlig forslag til kandidat, med en begrunnelse på maks 2 sider.

Hele kunngjøringen av språkprisen finnes på regjeringen.no:

Forslaget må være sendt innen 9.september 2018 til :

Gollegiella – bedømningskomiteen

SAMI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, Norway