Folkemøte onsdag 10.8

Sametingets nærings- og kulturkomité gjennomfører en komitereise i forbindelse med Sametingts Areal- og miljømelding. I den forbindelse inviterer komitéen til folkemøte.

På folkemøtet ønsker komitéen å få innspill til meldingen, som ble lagt frem av Sametingsrådet i mai, og særlig knyttet til temaer som rovvilt, militære aktiviteter, klimaendringer og forvaltning av arealer.

Det ønskes også innspill på samiske kulturinstitusjoner og museum, som oppfølging til handlingsplaner omtalt i Sametingets melding om samiske kulturinstitusjoner vedtatt på Sametingets plenum i juni.

Tid:Onsdag 10.8, 16.00-17.00 på Vardbaiki