Filmen Tradisjonell kunnskap fra samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms er ferdig

Filmen Tradisjonell kunnskap fra samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms er nå ferdig og lansertes på Helsetreffet fredag 18. desember. Den bygger på funn fra dokumentasjonsprosjektet «Tradisjonell kunnskap knyttet til samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms» der 42 informanter delte sin kunnskap gjennom gruppeintervjuer. Prosjektet og filmen har vært finansiert av Samisk høgskole i Kautokeino, Sametinget og Várdobáiki.

Filmen varer i 21 minutter.

Pris: 75 kr.

Om du ønsker å kjøpe filmen, ta kontakt med oss på epost: post@vardobaiki.no; telefon: 769 85020