Felles innsats for Heggen vgs som ressursskole for samisk på vgs nivå / Oktasaš bargu oažžut Heggen joatkkaskuvlla ressursskovllán sámegielas

I dag ble det gjennomført et første møte vedrørende samiskopplæringen i videregående på Heggen vgs. Heggen vgs inviterte Várdobáiki samisk språksenter og Fylkesrådet i Troms til felles innsats for å få flere søkere til samiskopplæringen på Heggen videregående skole. Det er bare to elever som har søkt om samiskundervisning i inneværende år. Antall elever som velger samiskopplæring på vgs nivå i Sør-Troms har vært nedadgående i mange år. Troms fylkesting har vedtatt at Heggen vgs skal være en ressurskole for samiskopplæring på vgs nivå i Sør-Troms. Tema for møtet var idemyldring om hvordan man kan jobbe med rekrutteringen av flere elever til Heggen vgs som velger samisk som fag i utdanningen. Várdobáiki foreslo å se på hele det 13 årige opplæringsløpet fra 1. – 10. klasse til og med videregående skole, samt samiskopplæringen på barnehagestadiet i en sammenheng. Várdobáiki foreslo en egen handlingsplan for samiskopplæringen i Sør-Troms på grunn av utfordringene med frafallet av elever på grunnskolenivå og som dermed ikke velger samisk på vgs nivå. Fylkesråden for utdanning i Troms,  Roar Sollied foreslo samiskopplæring som tema på møte i Kvalitetsnettverket der alle kommuner i Sør-Troms er med.  Fylkesråden vil også ha dialog med Fylkesmannen i Troms vedrørende samiskopplæringen.

Odne čađahuvvui vuosttáš čoahkkima sámi oahpahusa birra joatkkaskovládásis Heggen joatkkaskuvllas. Heggen joatkkaskuvla bovdii Várdobáiki sámi  giellaguovddáš ja Fylkkaráđđi Romssas oktasaš bargui oažžut eanet ohcciid sámi oahpahussii Heggen joatkkaskuvlii. Dan jagi leat guokte oahppi geat leaba ohcan sámi oahpahusa Heggenis. Oahppilohku sámi oahpahussii joatkkaskuvladásis Oarjje-Romssas lea njiedjamin mangga jagi. Romssa fylkadiggi lea mearridan Heggen joatkkaskuvla ressursskovlán sámi oahpahusa ektui joatkkaskovladásis Oarjje-Romssas. Fáddá čoahkkimis lei jurddariđđu goktes rekrutteret eanet ohppiid Heggen joatkkaskuvlii geat válljejit sámegiela fágan sin oahpus. Várdobáiki evttohii geahčažit olles 13 jagi oahpu oktilis sámi oahpahusa 1. – 10. luohkás joatkkaskovládássái, ja maid sámegieloahpahusa mánáidgárdedásis. Várdobáiki evttohii sierrá doaibmaplána sámegieloahpahussii Oarjje-Romssas hástalusaid dihte go oahppit heaittihit sámegiela vuođđuskovládásis ja danin eai vállje sámegiela joatkkaskovládásis. Fylkaráđđi Roar Sollied evttohii sámegieloahpahusa fáddán čoahkkimis Kvaliteahttafierpmádagas gonnes suohkanat Oarjje-Romssas servet mielde. Fylkaráđđi sihtá sagastallat Fylkkamánniin Romssas sámegieloahpahusa birra.