Det som er «sett» eller forutbestemt – tema på Helsetreff fredag 22. april på Evenesmark grendehus

Hvordan folk tenker om det som skjer i dagliglivet og det som foregår i verden kan sies å være farget av kultur. Natur og landskap rundt oss er med på å forme måter vi møter livet på. Å leve og å bo i markebygdene har gitt oss måter å klare oss på i denne verden. Vi har lært og berges. De eldre har vært rådgivere. Jeg hørte ofte at jeg skulle høre på «gammelhundene når de gjør». Så lærte vi at vi måtte være på lag med naturen. Naturen både gir og tar. Alt dette har vi lært. Men kan vi forhindre alt som skjer ved å være nok forberedt? Er det slik at noe er forutbestemt?
Randi Nymo vil innlede til prat omkring dette tema. Tema er nok velkjent for de fleste av oss, og det er en spennende reise å utforske hvordan dette påvirker livet og hvordan vi lever det.

Randi er utdannet sykepleier i 1975 med videreutdanning i intensiv og i psykiatrisk sykepleie. Studert offentlig ledelse og har hovedfag i helse. Har også doktorgrad i helse. Har allsidig erfaring som sykepleier, både i direkte pasientomsorg og som leder. Er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Campus Narvik , UiT. Er interessert i kulturell sykepleie med fokus på hvordan samer som bor i områder nært norske ordner seg i hverdagen.

Program og annen info finner dere på vedlagte fil her