Styret for Várdobáiki AS

Det nye styret for Várdobáiki har hatt møte

Det nye styret har hatt sitt første møte. Dette er det første styret etter at Várdobáiki ble omdannet til aksjeselskap. Styret består av, fra venstre på bildet:  Sigbjørn Skåden, Svein Erik Kristiansen (nestleder), Ingolf Kvandahl, Else Grete Broderstad (styreleder) og Ánne Márjá Guttorm Graven.