Det levende guds ord

Prosjektleder Bente Ø. Eilertsen og prosjektmedarbeider Geir E. Moski planlegger intervjuer.

 

Várdobáiki sámi guovddaš/samisk senter er i gang med prosjektet «Det levende Guds ord» som er en systematisk dokumentasjon og formidling av læstadiansk tro og praksis, eksemplifisert gjennom predikanten Jon Olai Elvebakk (1912-1984) sitt liv og gjerning.

Prosjektet gjennomføres med mål å skulle bidra til en del av den første permanente utstillinga på Várdobáiki museum (http://www.vardobaiki.no/) der vi ønsker å formidle læstadianismen i museets permanente utstilling. Det vil være en for stor oppgave for vårt lille museum å dokumentere alle aspekter ved troslære og trosliv innen bevegelsen. Vi ønsker derfor å kunne formidle deler av dette gjennom enkeltpersoner, for å gi publikum både kunnskap og forståelse for den læstadianske lære og praksis. Museet ønsker å gjøre dette ved å vektlegge predikanten Jon Olai Elvebakks liv og gjerning innen den førstefødte forsamling.

Prosjektet vil intervjue ressurspersoner som kan formidle hvordan predikant Jon Olai Elvebakks liv og virke var innen både lokalsamfunn og forsamlingsliv. Han ble en viktig utsending for den læstadianske forsamling og hadde utallige predikantreiser på Nordkalotten, i tillegg til å virke innenfor den lokale forsamling. På denne måten vil prosjektet innhente førstehånds informasjon om både medmennesket, samfunnsborgeren og den læstadianske predikanten Elvebakk.