Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Helsetreff – fredag 1. september 2017 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

Prográmma

Bearjadaga čakčamánu 1. b. 2017 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin

11.00 Sáhttetgo hoallat seksualitehta birra go ledjet nuorra? Bente Østli Eilertsen, Várdobáiki, bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Duorga-dápmot ja ruotnasat vuovdemassii, 80 ru
13.30 Vuorbegávpi

Muitte vuorbegávppi. Dohppe áinnas juoidá mielde vuorbádeapmái.

Romssa kulturbusse boahtá maid dohko.

Sáhttetgo hoallat seksualitehta birra go ledjet nuorra?

Ođđajagimánun 2017:n álggahii Várdobáiki prošeavtta man ulbmilin lei registreret ja duođaštit muitalusaid mat leat čatnon nissoniid eallimii sámi álbmogin Oarje-Romssan ja Nuorta-Nordlánddan. Prošeavtta namma lei Immateriála kulturárbi.

11 nissona agis 80-97 mieđihedje juogadit iežaset máhtuid ja eallinvásáhusaid. Ságastallamat báddejuvvo ja dáid ságastallamiid vuođul galget čállojuvvot teavsttat.

Nissonat juogadit sin máhtuid jurdagiid ja bargovugiid birra mat ledje čatnon nissoneallimii ja tabuáššiide nu mo áhpehisdilli, riegádahttin ja dilli njuoratmánáin áiggin goas ii lean diehttelas atnit ođđaáiggi dearvvašvuođadoaimmahaga bálvalusaid. Ságastallamiin jurddašallet maiddá nissonat sin váilevaš máhtuid birra mo lea ovttaseallin dievdduin, áiggin ovdal vuosttaš mánná bođii – ja sáhttego hoallat iežaset dievdduin seksualitehta birra ovttaseallimin.

Bente Østli Eilertsen

Bente bargá prošeavttain Várdobáikki sámi guovddážin. Son lea oahppan oahpaheaddjin 1981. Dan rájen lea sus lassioahppu pedagogihkan, lášmmohallamin ja matematihkan, ja bachelorgráda sosiálaantropologiijan 2005:n.

Program

11.00 Kunne du snakke om seksualitet da du var ungdom? ved Bente Østli Eilertsen, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av stekt Snubba-ørret med tilbehør til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Kunne du snakke om seksualitet da du var ungdom?
I januar 2017 begynte Várdobáiki et prosjekt der målet var å registrere og dokumentere fortellinger knyttet til kvinneliv blant den samiske befolkningen i Sør-Troms og Nordre Nordland. Prosjektets navn var Immateriell kulturarv.
11 kvinner i alderen 80-97 år ga sitt samtykke til å dele sin kunnskaper og sine livserfaringer. Samtalene ble tatt opp og tekster vil bli laget fra samtalene.
Kvinnene deler sine kunnskap om forestillinger og praksiser knyttet til kvinneliv og tabu-områder som graviditet, fødsel og barsel i ei tid da det ikke var en selvfølge å bruke det moderne helsevesens tjenester. I samtalene reflekterer også kvinnene over sine manglende kunnskaper om samlivet med menn i tiden før det første barnet kom – og kunne de snakke med sin utkårede om seksualitet i samlivet.

Bente Østli Eilertsen
Bente arbeider med prosjekter ved Várdobáiki samiske senter. Hun er utdannet allmennlærer fra 1981. Siden har hun tilleggsutdannelse innen pedagogikk, kroppsøving og matematikk, og bachelor i sosialantropologi fra 2005.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Kulturbussen i Troms vil være tilstede. De vil lese fra boken Sølvmånen av Sissel Horndal