En undersøkelse av samiske mødres tanker om barneoppdragelse i Skånland og Kautokeino, hovedoppgave i psykologi fra 2011
Tradisjonelt har forskningen innen samisk barneoppdragelse vært i indre Finnmark. Denne oppgaven tar for seg barneoppdragelse utenfor kjernesamisk område. Hovedfokus vil være hva ti samiske mødre fra Skånland har fortalt.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
er psykolog i spesialisering i nevropsykologi. Studert i Oslo, jobbet i BUP/Barnehabiliteringen. Er ansatt må både ved SANKS i Karasjok og nevrologen UNN Tromsø. Hun er same med tilknytning til både Kautokeino og Skånland.

11.00 Guorahallan sámi etniid jurdagiid mánáid bajásgeassima hárrái, Skániin ja Guovdageainnus, váldofágadutkkus psykologiijas 2011, Ann Jørgunn Larsen-Sara bokte.
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Siidanreidden guollegahkkut eananšattut, oasálastiide 80 ruvnno
13.30 Vuorbádeapmi

11.00 En undersøkelse av samiske mødres tanker om barneoppdragelse i Skånland og Kautokeino, hovedoppgave i psykologi fra 2011 v/Ann Jørgunn Larsen-Sara
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av heimlaga fiskekaker med råkost 80 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg