Bearjadaga njukčámánu 8. b. 2019 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin

Fredag 8. mars 2019 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

Markesamisk hverdagsliv i gamle dager
En presentasjon med fortellinger, bilder og lydklipp som beskriver levd liv i forrige århundre. Vi har tatt ut flere temaer som tilsammen omfatter markesamisk hverdagsliv i gamle dager. Temaene vi omhandler spenner fra arbeid for å berges, til kjærlighet og giftemål og ender med funderinger rundt verdisyn og livsanskuelser.
Tone Elvebakk og Bente Østli Eilertsen jobber ved Várdobáiki samisk senter. De har gjennomført dokumentasjonsprosjektene presentasjonen bygger på.

11.00 Márkosámi árgabeaivi dološ áiggis Tone Elvebakk ja Bente Østli Eilertsen bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Libbabierggut oasálastiide 80 ruvnno
13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii.

11.00 Markesamisk hverdagsliv i gamle dager v/Tone Elvebakk og Bente Østli Eilertsen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av lammefrikasé 80 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.