Samiske kulturminner på Storjorda og Melåfjellet

Fredag 3.2 klokken 18:00 på Várdobáiki

Marthe Stupforsmo og Leif Skoglund forteller og viser  bilder og film fra kulturlandskapet på Storjorda og Melåfjellet.
Kulturminnene på Storjorda viser samisk bosetning over mange hundre år. 

Filmen er fra ett av fangstanleggene på Melåfjellet.
Foredragsholderne vil også snakke om hvordan man kan finne kulturminner og hva man bør gjøre når man har funnet noen.

Foredraget er på Várdobáiki fra klokken 18:00 på fredag den 3.2. Du kan bli kjent med et fantastisk kulturlandskapet i nærområdet!

Velkommen! Lett servering

Sámi vahkku 2023 – Evenášši ja Dielddanuorri Samisk uke 2023 – Evenes og Tjeldsund

Sámi vahkku 2023 – Evenášši ja Dielddanuorri Samisk uke 2023 – Evenes og Tjeldsund Fargga mii beassat ávvudit sámi vahkku ja sámi álbmotbeaivvi Evenášši ja Dielddanuoris. Prográmma lea ovttasbargu Evenášši ja Dielddanuori suohkaniid, Márkomeanu ja Várdobáikki gaskkas. Mii illudit! Oaidnaleapmai 🙂 Det er snart tid for markering av samisk uke og samisk nasjonaldag. Markeringen er et samarbeid mellom Várdobáiki, Márkomeannu, Evenes og Tjeldsund kommuner. Vi har mye spennende på programmet, og vi gleder oss! Håper vi sees 🙂

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 15.12.22

Duorastaga juovlamánu 15. b. 2022
gillu 11 – 14
Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Leaikkastallan beaivvalaš
             eallimis
12.00   Giellaboddu: Juovlasálmmat
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Galbma ja liegga
             juovlabiepmut
13.30   Vuorbádeapmi
 
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
 
Torsdag 15. desember 2022
kl. 11 – 14
På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Humor i dagliglivet
12.00   Samisk språkstund: Julesalmer
12.30   Trim
13.00   Mat—  Julebuffé med varm og
            kald mat
13.30   Loddsalg
 
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
 
Humor i dagliglivet
Randis forskning omhandler samers livsfilosofi som grunnleggende i forståelse av helse og sykdom. Informantene, i både hovedfag og doktorgraden hennes, er samer bosatt i de samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Materialet til hennes doktorgrad er fra helsetreff på Várdobáiki. Nymo var tilstede på flere helsetreff og gjorde deltagende observasjon i gruppa. Hun supplerte materialet med personlige intervjuer. Slekt, landskap og natur synes å ha betydning i informantenes liv og levnet “Overordnet motto hos deltakerne syntes å være: “En skal ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp. Og humor er god medisin”
 
Randi Inger Johanne Nymo
Pensjonert førsteamanuensis ved Institutt for helse– og omsorg, UIT- Campus Narvik. Utdannet psykiatrisk sykepleier  med dokotrgrad i helse fra 2011. Er født og oppvokst i den samiske markebygda Reinås i daværende Skånland kommune (nå Tjeldsund kommune) i Sør-Troms. Randi er nå bosatt i Narvik.
 

Tystnaden i Sápmi

Tirsdag 6.desember 2022 kl 17.00-18.30
I samarbeid med Tystnaden i Sápmi og Tjeldsund kommune inviterer vi til gratis visning av den prisbelønte dokumentaren «Tystnaden i Sápmi».
Vi får besøk av Marion Anne Rimpi, en av filmens hovedkarakterer, og Lill Tove Veimæl og Ann Jørgunn Larsen-Sara fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus).
Det blir en kort introduksjon fra Marion før filmen og Q &A (spørsmål og svar) etter visningen.

Om filmen:
En film om overgrep, psykisk helse og fortielses-kultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.
Både Ida og Marion er to særdeles modige unge kvinner som har bestemt seg for at «nok er nok». Deres barn skal ikke måtte oppleve det samme som dem selv, og de går i bresjen for å skape en endring. I løpet av denne kampen møter de begge på mye motstand – i tillegg til sin egen indre kamp for å overleve må de takle utestengelse, baksnakking og trusler, men på tross av dette gir de seg ikke.
Tystnaden i Sápmi viser oss skyggesider av samfunnet og tar opp tabubelagte temaer, men det er også en film som viser oss at selv om man har gjennomgått traumatiske opplevelser kan livet bli bra igjen og at det alltid finnes håp.

Forestillingen er gratis, men det er begrenset antall plasser. Påmelding til rakel@vardobaiki.no
Velkommen til en kinoopplevelse utenom det vanlige.

Várdobáiki 20 år – seminar

Várdobáiki ble etablert som en selvstendig organisasjon for 20 år siden – den 18.november 2002. Dette markerer vi med et seminar med fokus på Várdobáikis historie og utvikling. Mange personer arbeidet for at det samiske senteret skulle bli etablert. Vi håper at mange av dem vil delta på markeringa, og vi ønsker dem velkommen til […]

Seminára streamejuvvo – Dagens seminar streames

Otná seminára digitála veahkkeneavvuid duordnussámeguovllus sáhttá čuovvut streamas https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Dagens seminár om digitale hjelpemidler i tornsesamisk område kan følges på stream: https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Giellavahku prográmma 24.-30.10.2022

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 20.10.22

Duorastaga golggotmánu 20. b. 2022
gillu 11 – 14

Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Historjjálaš govat Iinnasullos ja
             «Langøya:s»
12.00   Giellaboddu: Medisiinnalaš
             šattut Sámis
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Gumba, 120 r
13.30   Vuorbádeapmi
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 20. oktober 2022
kl. 11 – 14

På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Historiske bilder fra Hinnøya og
             Langøya
12.00   Samisk språkstund: Medisinske
             planter fra Sápmi
12.30   Trim
13.00   Mat—Gumba, 120 kr
13.30   Loddsalg
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
Historiske bilder fra Hinnøya og Langøya
Inge viser oss noen historiske bilder av mennesker fra områdene Hinnøy, Lavangseidet og Sandemarka. Bildene er tatt på slutten av 1800- tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. Med bakgrunnn i bildene får vi også høre om samiske offerplasser som er rettet mot Helligtinden på Tjeldøya. En av offersteinene vi får høre om ligger veldig nært E10. Inge gir oss også et innblikk i hvilken betydning Herjangsholmen har hatt for reindrifta og befolkningen i Grovfjord, Gratangen og Lavangen.
 
 
Inge Anders Svonni
Er født på Myrnes og vokst opp på Kanstad i Lødingen hvor familien drev med reindrift. Han har arbeidet som lærer ved reindriftsskolen i Kautokeino i mange år. Inge har stor interesse for lokal/regional historie og er spesielt interessert i hva gamle bilder kan fortelle oss. Han har arbeidet for Várdobáiki både med registrering av flytteveier og andre kulturminner.
 
 

Kurssat čakčat 2022 – giđđat 2023

Álgokursa 1 – Nybegynnerkurs 1

Álgu: Duorastaga, golggotmánu, 20.b. dii. 15.15 – 16.15. Kursa lea guktii vahkus.

Oppstart: Torsdag 20.oktober kl 15.15 – 16.15. Kurset er to ganger i uka, både ved fysisk oppmøte og via Teams.

Kursa hiehpá sidjiide geat galget oahpadišgoahtit sámegiela. Kurset passer for de som skal begynne og lære samisk.

Álgokursa 2 – Nybegynnerkurs 2

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortsetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 16.30 – 17.30 ja álgu lea gaskavahku, golggotmánu 19.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 16.30 – 17.30 med oppstart onsdag 19. oktober. Kurssted er Várdobáiki i 1.etasje eller via Teams.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovllogat leat Ann-Mari Thomassen ja Ernst Thomassen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærere er Ann-Mari Thomassen og Ernst Thomassen

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: ernst@vardobaiki.no

Rabas virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Várdobáiki doaimmaha Márkománák sámi mánáidgárddi čáppa luonddobiras Láŋttedievás Dielddanuori suohkanis. Mánáidgárddis lea Evenášši ja Dielddanuori suohkanat sisaváldinguovlun. Mánáidgárddis lea akta ossodat ja 24 saji, luondduin stoahkan-ja oahppoarenan.  Beaivválaččat juohkit mánáid guovtti jovkui, smávva-ja stuorra mánáid joavkkuide.

Pedagogalaš jođiheaddji 100% ja mánáidgárdeoahpaheaddji 60 %,nubbi geardde almmuhus

Gealbbolašvuohta goappas virggiid ektui

 • Mánáidgárdeoahpaheaddji, árvvoštallat maiddái iežá pedagogalaš oahpu mánáidgárdeoahpuin liigeoahppun
 • Buorit njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktinnávccat dárogillii
 • Sámegiella- ja kulturmáhttu lea ovdamunnin
 • IKT- máhttu
 • Olmmošlaš heivvolašvuohta vuorohuvvo

Mii fállat

 • buori bargobirrasa
 • vejolašvuođa loktet iežas gelbbolašvuohta ja ovdáneapmi
 • bagadusa easkkaskuvlen mánáidgárdeoahpaheaddjiide
 • buori fágálaš birrasa
 • buori bálkáeavttuid
 • tariffsohppojuvvon ja oiddolaš penšuvnna- ja dáhkádusortnegiid
 • gelddolaš prošeaktabargguid čadnon sámegillii ja kultuvrii.

Politiijaduođaštus galgá ovdanbuktit ovdal álgima – ii boarráset go 3 mánu
Olgoriikalaš oahppoduođaštus galgá dárogillii jorgaluvvot ovdal sádde sisa

Heanet dieđut: www.vardobaiki.no dahje 46969097 Connie Mohaug, mánáidgárdejođiheaddji dahje beaivválaš jođiheaddji Várdobáikkis, Kjersti Myrnes Balto 41503529

Sádde ohcamuša dasa: connie@vardobaiki.no

Ohcanáigemearri: 12.10.22