Dette er et eksempel på et bildearkiv med opp til 16 album, hvor leseren kan sortere album etter interesse..
Antall album i bredden, hvor mange album som skal vises på én side og om albumene kan sorteres kan stilles inn på hvert bildearkiv.

Et bildearkiv kan også publiseres som en del av en annen side.