Bedriftsutviklingsprogram for bedrifter innen kreative næringer

 

Sametinget starter høsten 2018 utviklingsprogrammet Dáhttu Gründer, i samarbeid med Kreativ Industri.

Dáhttu Gründer er et bedriftsutviklingsprogram for samiske gründere som har eller ønsker å etablere bedrift innen kreative næringer i Sør-Troms og Nordland. Målgruppen for programmet er bedrifter/gründere som er i startfasen eller har en idé og ønsker å starte bedrift.

Se mer på

www.kreativindustri.no/dahttu-grunder