Barnehagelærerstilling 40 %

Márkománák samisk barnehage har ledig fast stilling som barnehagelærer i 40%

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning. Samisk språkkompetanse vil være en fordel.

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, 1-3 år og 3-5 år. Vi kan tilby deg et godt arbeidsmiljø, et flott uteområde i naturskjønne omgivelser og et godt læringsutbytte innenfor barnehagesektoren. I år har vi spesielt fokus på nærnatur og hvordan vi kan bruke naturen som en sentral lekeplass. Her supplerer vi inn samiske språk- og tradisjoner som nytteverdi.

Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller ta kontakt med Connie Mohaug, styrer på tlf. 46969097.

Søknad sendes connie@vardobaiki.no
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse, jmf. bhl §19.

Samisk språk
Márkománák samisk barnehage ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk. Det er ulik kompetanse i samisk språk i barnehagen. Fra høsten 2020 vil det være 5 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk. De som ikke selv kan samisk kan likevel være med å skape gode språkarenaer.

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen giellačeahppi/samisk språkressurs som skal bidra til utvikling og styrking av samisk språk i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder skal i samarbeid med resten av personalgruppen skape gode rammer for samisk språkutvikling i barnehagen.

Søknadsfrist : 9.11.2020