Márkomának sámi mánáidgárdi – samisk barnehage

Vedtekter Markomanak, endret 30.3.2020

Barnehagens opptakskrets er barn fra Tjeldsund kommune og barn fra Evenes kommune. Det kan søkes om opptak for barn med samisk som hjemmespråk eller aktivt språk fra andre kommuner. Barnehagen er åpen for barn fra 10 måneder.

Barnehagen er en samisk barnehage og det legges vekt på å gi alle barn kjennskap til samisk språk og kultur. Det gjennomføres jevnlig språk­utviklingsprosjekt i barnehagen etter kapasitet og ressurser.

Barnehagen ligger i Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har et stort og godt tilrettelagt uteområde med gamme, båt, bålplass med mer.
Barnehagen har 24 plasser for barn 0-6-år.

Kontakt:
Styrer Connie Mohaug, mail: connie@vardobaiki.no

tlf. 770 87370/46 96 90 97

Søknad og søknadsfrist

Hovedopptak skjer om våren. Opptak kan også skje i løpet av barnehageåret dersom det er ledige plasser.
Søknadsfrist for opptak er 15. mars. Elektronisk søknad sendes til Tjeldsund kommune: https://barnehage.visma.no/tjeldsund

Barnehagestyrer har fullmakt til å foreta løpende opptak.

Åpningstid: 07.00-16.15

Medarbeidere:

Connie Mohaug, styrer, 100 %
Marte Myrnes Balto, pedagogisk leder, 100 %
Sanne Ponga, barnehagelærer, 60 %, språkressurs, 40%
Hilda Eilertsen, fagarbeider 100 %
Gunn Myrnes Olsen, assistent, 100 %
Renholdere: Trym Mohaug Eriksen, Gøril M. Pedersen