BÅÅSTEDE ved en milepæl – fordeling gjennomført

Bååstede – prosjektet for tilbakeføring av samisk kulturarv – har gjennomført kommisjonsmøtet med Várdobáiki. Av de ca 50 gjenstandene som Norsk Folkemuseum har fra vårt museumsområde, skal halvparten tilbakeføres. På kommisjonsmøtet ble det fattet konkrete beslutninger om hvilke gjenstander som skal overføres til Várdobáiki museum og hva som skal bli tilbake på Norsk Folkemuseum/Kulturhistorisk museum. For noen få gjenstander trengs det ytterligere vurdering før endelig beslutning kan tas. Fordelingen foregår etter prinsippet om enighet.

Også Árran museum gjennomførte forhandlinger på dette første kommisjonsmøtet. Målet er at fordelingen skal være sluttført før jul, og da er museene klar for den siste fasen i tilbakeføringsprosessen; den fysiske tilbakeføringen. For Várdobáiki sin del må de museumsfaglige og økonomiske behovene være løst slik at en fysisk overføring kan skje og gjenstandene kan ses i den nye permanente museumsutstillinga.

Bååstede-utstillinga som viser fotografier av 24 gjenstander – fire fra hvert av de seks samiske museene – åpnes på Várdobáiki i november.

Kontaktinfo:
Marit Myrvoll, museumsleder, tlf. 916 97 858, e-post: marit@vardobaiki.no
Kjersti Myrnes Balto, senterleder, tlf.41 50 35 29, e-post: kjersti@vardobaiki.no

Kontaktinfo Norsk folkemuseum:
Prosjektleder Bååstede: Káren Elle Gaup, tlf 909 85 997 e-post: karen.elle.gaup@norskfolkemuseum.no
Konservator for urfolks- og minoritetssaker Leif Pareli, tlf (+47) 48200258, e-post: Leif.pareli@norskfolkemuseum.no

KULTURHISTORISK MUSEUM
Frederiks gate 2, 0164 Oslo
Tlf. 22851900
Gro B. Ween, Tel. +47 47338133
http://www.khm.uio.no

Mer om Bååstede-prosjektet: http://www.arran.no/baastede

NFSA.0312
Mannsbelte fra Jukkasjärvi. Innkjøpt i 1891. https://digitaltmuseum.no/011023292618/belte

21751856_10209901570198084_1277924415439931254_n
Deltakerne på det første kommisjonsmøtet. Foto Norsk Folkemuseum.

21769060_461729344209911_1263210735_o
Bak, venstre: Inger Elisabeth Jensen, Gro Ween, Lisa Dunfjeld Aagård, Sissel Ann Mikkelsen. Foran, venstre: Leif Pareli, Harrieth Aira, Marit Myrvoll og Káren Elle Gaup. 13.09.2017. Foto Norsk Folkemuseum.

21740743_10154901186301220_7918907253781767298_o

Deltakerne i Bååstedes første kommisjonsmøter, 12. og 13. september. Fra venstre: Camilla Nordeng og Ingrid Gudmestad (objektkonservatorer i Bååstede-prosjektet), Sissel Ann Mikkelsen (Sametinget), Harrieth Aira (Árran lulesamisk senter), Marit Myrvoll (Várdobáiki), Lisa Dunfjeld Aagård (Samisk Museumslag) Gro Ween (Kulturhistorisk Museum), Káren Elle Gaup (prosjektleder Bååstede), Leif Pareli og Inger Jensen (Norsk Folkemuseum). Foto: Norsk folkemuseum.