BÅÅSTEDE – tilbakeføring av samisk kulturarv

Sametinget inngikk i 2012 en avtale med Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum om tilbakeføring av halvparten av de samiske kulturhistoriske gjenstandene som de har sine samlinger. Dette prosjektet har fått navn Bååstede («tilbake» på sørsamisk). Bååstede er viktig fordi det handler om at de samiske museene selv skal eie og forvalte samisk kulturarv. Várdobáiki museum deltok på fellessamlingen i Alta 22.- 23. oktober hvor mange sider av denne viktige saken ble diskutert (Foto: Tina Solbakken).