Oppføringer av Tone Elvebakk

Endelig kan vi møtes på helsetreff :) Fredag 28. aug kl 11 må du komme til Várdobáiki på Evenskjer :)

11.00 Varrisvuođadeaivvadeamiid birra, Tone Elvebakk bokte 11.00 Helsetreffenes fremtid, v/Tone Elvebakk 12.00 Giellaboddu 12.00 Samisk språkstund 12.30 Lášmmohallan 12.30 Trim 13.00 Spiidnebiergu oassálastiide,100 ruvnno 13.00 Flesk og duppe til deltakerne, 100 kr 13.30 Vuorbebuvda 13.30 Loddsalg Varrisvuođadeaivvademiid boahtteáigi Mii leat váillahan din ja varrisvuođadeaivvademiid! Lea nu buorre viimmat bovdet din dehke ja álgit vastek. Dalle […]

Fredag 15. mai 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen “Helsetreff – Várdobaiki” Bearjadaga, miessemánu, 15.beaivve 2020 diibmu 11.00 Njuolggosátta Facebook-joavkkus “Helsetreff – Várdobáiki”

11.00 Samisk fjord- og Lofotfiske. Bente Østli Eilertsen forteller fra utstillingen på Várdobáiki museum Sámi vuotnabivdu ja Lufuohta šivvabargguk. Bente Østli Eilertsen dolosiid muitala midjas gávdno Várdobáikki musean Samisk språkstund Giellaboddu Trim Lášmmohallan Dessverre kan vi ikke servere middag eller ha loddsalg Miin eap bipmostit ja eap vuogdde loattaid. Samisk fjord- og Lofotfiske Sámi vuotnabivdu  […]

Midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, 50 % ut 2020

Várdobáiki skal gjennomføre et prosjekt der vi ønsker å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Gjennom prosjektet skal vi jobbe med å styrke etablert samarbeid og videreutvikle nye relasjoner med relevant fagmiljø, og kommunale helse- og omsorgstjenester i nærområdet. Kartlegging av behov samiske brukere av […]

Helsetreff influensavaksine Lavangseidet grendehus 25. oktober Influeansaboahkuheapmi Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra. Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođa­deaivvadeapmái ja boahkuheapmái. Influensavaksine I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering […]