Oppføringer av Thomas Ole Andersen

Søken i samiske stedsnavn

  Mearrasámi diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger (www.mearrasapmi.no) og Várdobáiki sámi guovddáš har fått bevilget midler hos Norsk Kulturråd til utprøving av en metodikk hvor samiske og norske stedsnavn samt fortellinger «ny-leses» i søken etter samisk mytologisk kunnskap og normer for bruk av landskap. Utvalgte områder er sjøsamisk område i Vest-Finnmark og markasamisk område i Nordre Nordland/ […]

Kultur og helse

Glimt fra Tones og Marits foredrag på seminar om samisk helse i et kulturperspektiv. Tone fortalte til et lydhørt publikum om erfaringer og innhold i helsetreff og mimretreff, mens Marit hadde innlegg om samisk kunnskapstradisjon. Møteleder var Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune som arrangerte seminaret sammen med Høgskolen i Harstad og Várdobáiki.  

Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst

Museumsleder Marit Myrvoll er en av forfatterne som lanserer bok om pitesamisk historie, samfunn, språk og kultur i disse dager! Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk utsnitt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter […]

VÁRDOBÁIKI OG VERDENSARV

Várdobáikis museumsleder Marit Myrvoll deltok 23. – 27.november i en workshop som gir kompetanse i vurdering av nominasjoner til UNESCOs verdensarvliste. 15 deltakere fra de nordiske og baltiske stater var samlet til interessante og lærerike dager i Rolle ved Genfer-sjøen i Sveits. UNESCOs konvensjon om verdens kultur- og naturarv sto på dagsorden, samt annet regelverk […]

Antikvarisk restaureringskurs

Várdobáiki samisk senter, i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter, gjennomførte 29. – 31. oktober et 3-dagers kurs i antikvarisk restaurering og bygningsvern. Kurset ble holdt både innen- og utendørs, med ei verneverdig løe i Borri/Krokelv i Grovfjord som eksempel og praktisk case for deltakerne. Kursledere var Per-Willy Færgestad (Akershus Bygningsvernsenter ved Akerhusmuseet) og Birger Mikkelsen (Nordnorsk Bygningsvernsenter […]

Tur til Vilgesvárre

Várdobáiki museum deltok på en trivelig tur til Vilgesvárre tirsdag 3.nov. I følget var statssekretær Anne Karin Olli og Nancy Olsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fra Sametinget deltok sametingsråd Ann-Mari Thomassen og seniorrådgiver i samisk bygningsvern Lars Børge Myklevold. Skånland kommunes kultursjef Elisabeth Øien samt Snorre Øien deltok også, og fra SABUS var Tore Johnsen […]

BÅÅSTEDE – tilbakeføring av samisk kulturarv

Sametinget inngikk i 2012 en avtale med Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum om tilbakeføring av halvparten av de samiske kulturhistoriske gjenstandene som de har sine samlinger. Dette prosjektet har fått navn Bååstede («tilbake» på sørsamisk). Bååstede er viktig fordi det handler om at de samiske museene selv skal eie og forvalte samisk kulturarv. Várdobáiki museum deltok […]