Oppføringer av Kjersti Myrnes Balto

Barnehagelærerstilling 40 %

Márkománák samisk barnehage har ledig fast stilling som barnehagelærer i 40% Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning. Samisk språkkompetanse vil være en fordel. Om barnehagenMárkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, 1-3 […]

RABAS GASKABODDOSAS VIRGGI – LEDIG MIDLERTIDIG STILLING – 50%

Norsk tekst kommer lengre nede Rabas gaskaboddosas virggi 50 % – prošeaktajođiheaddji Várdobáiki sámi giellaguovddáš ohca prošeaktajođiheaddji sámi giellaprošektii Viestterállasis/Lufuohtás. Bargosadji: Bárru Giellabáiki, Suorttás, vai doppe gonnes doaimmat čađahuvvojit.Prošeaktajođiheaddj oažžu ovddasvástadusa ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestterállasis/ Lufuohtás. Áigodat 1.11.2020 – 30.06.2021, vejolašvuođain viididit virggi jagi dassái jus oažžut ruđaid. Mii hálidit iešheanalas olbmo geas lea […]

Nuppát almmuheapmi – sadjásaš virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Sadjásaš jođiheaddjin, 01.08.20 rájes 31.07.21 rádjai ja sadjásaš pedagogalaš jođiheaddjin 01.08.20 rájes – miessemánu gaskkamuddui, 2021 Jođiheaddji virgi lea 100%, 40% kantuvras ja 60% ossodagas. Pedagogalaš jođiheaddj virgi lea 100%        Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu, njálmmálaš sámigiel gelbbolašvuohta. Vejolaččat maiddái earáide ohcat. Ohcanáigemearri : 8.7.2020 Eanet dieđut Kjersti Myrnes Balto bokte, tlf +47 41503529 Sáddes ohcama: kjersti@vardobaiki.no   […]

Andre gangs utlysning – vikariat i Márkománák samisk barnehage

Vikar for daglig leder/styrer fra 01.08.20 til 31.07.2021 og vikar for pedagogisk leder, fra 01.08.20 til medio mai 2021 Stilling som styrer 100% stilling med 40% administrasjon og 60% på avdelingen. Pedagogisk leder 100%. Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, muntlig samiskspråklig kompetanse. Andre kan også søke. Søknadsfrist for andre gangs utlysning: 8.7.20 Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller tlf +47 […]

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING 2020

TIL AKSJEEIERE I VÁRDOBÁIKI Várdobáiki AS avholder generalforsamling 29.5.2020 fra kl 11:00 til 13:30 Det er sendt ut innkalling til generalforsamling pr mail. Det legges også ut her for å sikre at alle eiere har tilgang til innkalling. Etter vurderinger i henhold til retningslinjer vedrørende COVID-19 smitteforebygging har Várdobáiki valgt å gjennomføre generalforsamling med fysisk […]

Várdobáiki museum og galleri holder stengt.

De siste dagene har det vært en rask utviklingen i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer én for alle samfunnsaktører. Várdobaiki deltar i denne nasjonal dugnad for å begrense smitte, og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.  Várdobaiki  legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet, men innfører nå flere tiltak etter råd fra […]

Åpning av Várdobáiki’s nye lokaler, 1.2.2020

Program 13:00 –15:00 Ansiktsmaling og lekekrok for barn, kaffe fra bål utenfor hovedinngangen13:30 – 14:15 Åarjelhsaemien teatere /sydsamisk teater med forestillingen Staaloe – å bekjempe kjempene /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh  forestilling på plan 2, bruk hovedinngang14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, – utenfor hovedinngangen15:00–18:00 ÅpningsprogramFormell åpning ved Aili KeskitaloTaler ved ordfører i Tjeldsund med […]

Várdobáikkie ođđa huotnaha rahpamak, 1.2.2020

13:00 – 15:00 Muohtomála ja stullančiehka mánáide, cimnjak dolagáttin váldouvssa olggobealde 13:30 – 14:15 Åarjelhsaemien teatere /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh  Čájálmas lea 2. gearddin, ruvko váldouvssa! 14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, váldouvssa olggobealde 15:00–18:00 Rahpanprográmma Rahpan sámediggepresideanta Aili Keskitalo bokte Sártnit sátnejodiheddjiin ja iežasiin bokte Čájálhallamak:Ante Mikkel Gaup aj Várdobiegga juoigan ja lávlunÁnne […]

Ledig stilling: Språkkonsulent, fast stilling, 100 %

Várdobáiki samisk senterVárdobáiki samisk språksenter er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og […]