Oppføringer av Kjersti Myrnes Balto

Ledig stilling som språkkonsulent

Vi søker etter Språkmedarbeider i 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest. Ny søknadsfrist 08.10.2021. Tiltredelse snarest. Vi søker etter Språkmedarbeider i 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest. Om Várdobáiki Várdobáiki var etablert i 2002 og flyttet i 2020 inn i nye lokaler på Evenskjer som er sentrum i Tjeldsund kommune. Formålet for Várdobáiki er å […]

OĐĐA ÁIGEMEARRI / NY FRIST Rabas virgi Bárru giellabáikkis, Suortá / Ledig stilling på Bárru språkarena, Sortland

OĐĐA ÁIGEMEARRI / NY FRIST: 8.10.2021. PROŠEAKTAJOĐIHEADDJI SÁMI GIELLAPROŠEKTII BÁRRU GIELLABÁIKKIS / PROSJEKTLEDER SAMISK SPRÅKPROSJEKT PÅ BÁRRU SPRÅKARENA Várdobáiki sámi giellaguovddáš ohcá prošeaktajođiheaddji Bárru Giellabáikái, Viestterállasis/Lufuohtás, 60 % boddasaš virgi, 6 mánu dassái. Lea vejolaš guhkidit virggi ja soabadit virggi sturrodaga. Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástadus ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestterállasis/Lufuohtás. Kantuvralatnja: Bárru Giellabáiki, Suortá. Sámegiella ja/vai […]

Buresboahtin geasseboddii Gállogieddi sámi museii! Velkommen til åpning av Gálogieddis sommersesong!

Onsdag 16. juni kl. 12.00 åpner Gállogieddi samiske friluftsmuseum. Gállogieddi er en gammel markasamisk gård som er restaurert og gjort til et samisk friluftsmuseum. Museet forteller om menneskene og historiene fra vår nære fortid og gir et innblikk i hvordan det var å bo her for 150 år siden. Forestilling «Den dumme stalloen» med Beaivváš […]

Barnehagelærerstilling 40 %

Márkománák samisk barnehage har ledig fast stilling som barnehagelærer i 40% Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning. Samisk språkkompetanse vil være en fordel. Om barnehagenMárkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, 1-3 […]

RABAS GASKABODDOSAS VIRGGI – LEDIG MIDLERTIDIG STILLING – 50%

Norsk tekst kommer lengre nede Rabas gaskaboddosas virggi 50 % – prošeaktajođiheaddji Várdobáiki sámi giellaguovddáš ohca prošeaktajođiheaddji sámi giellaprošektii Viestterállasis/Lufuohtás. Bargosadji: Bárru Giellabáiki, Suorttás, vai doppe gonnes doaimmat čađahuvvojit.Prošeaktajođiheaddj oažžu ovddasvástadusa ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestterállasis/ Lufuohtás. Áigodat 1.11.2020 – 30.06.2021, vejolašvuođain viididit virggi jagi dassái jus oažžut ruđaid. Mii hálidit iešheanalas olbmo geas lea […]

Nuppát almmuheapmi – sadjásaš virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Sadjásaš jođiheaddjin, 01.08.20 rájes 31.07.21 rádjai ja sadjásaš pedagogalaš jođiheaddjin 01.08.20 rájes – miessemánu gaskkamuddui, 2021 Jođiheaddji virgi lea 100%, 40% kantuvras ja 60% ossodagas. Pedagogalaš jođiheaddj virgi lea 100%        Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu, njálmmálaš sámigiel gelbbolašvuohta. Vejolaččat maiddái earáide ohcat. Ohcanáigemearri : 8.7.2020 Eanet dieđut Kjersti Myrnes Balto bokte, tlf +47 41503529 Sáddes ohcama: kjersti@vardobaiki.no   […]

Andre gangs utlysning – vikariat i Márkománák samisk barnehage

Vikar for daglig leder/styrer fra 01.08.20 til 31.07.2021 og vikar for pedagogisk leder, fra 01.08.20 til medio mai 2021 Stilling som styrer 100% stilling med 40% administrasjon og 60% på avdelingen. Pedagogisk leder 100%. Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, muntlig samiskspråklig kompetanse. Andre kan også søke. Søknadsfrist for andre gangs utlysning: 8.7.20 Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller tlf +47 […]

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING 2020

TIL AKSJEEIERE I VÁRDOBÁIKI Várdobáiki AS avholder generalforsamling 29.5.2020 fra kl 11:00 til 13:30 Det er sendt ut innkalling til generalforsamling pr mail. Det legges også ut her for å sikre at alle eiere har tilgang til innkalling. Etter vurderinger i henhold til retningslinjer vedrørende COVID-19 smitteforebygging har Várdobáiki valgt å gjennomføre generalforsamling med fysisk […]

Várdobáiki museum og galleri holder stengt.

De siste dagene har det vært en rask utviklingen i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer én for alle samfunnsaktører. Várdobaiki deltar i denne nasjonal dugnad for å begrense smitte, og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.  Várdobaiki  legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet, men innfører nå flere tiltak etter råd fra […]