Oppføringer av Kjersti Myrnes Balto

Várdobáiki 20 år – seminar

Várdobáiki ble etablert som en selvstendig organisasjon for 20 år siden – den 18.november 2002. Dette markerer vi med et seminar med fokus på Várdobáikis historie og utvikling. Mange personer arbeidet for at det samiske senteret skulle bli etablert. Vi håper at mange av dem vil delta på markeringa, og vi ønsker dem velkommen til […]

Rabas virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Várdobáiki doaimmaha Márkománák sámi mánáidgárddi čáppa luonddobiras Láŋttedievás Dielddanuori suohkanis. Mánáidgárddis lea Evenášši ja Dielddanuori suohkanat sisaváldinguovlun. Mánáidgárddis lea akta ossodat ja 24 saji, luondduin stoahkan-ja oahppoarenan.  Beaivválaččat juohkit mánáid guovtti jovkui, smávva-ja stuorra mánáid joavkkuide. Pedagogalaš jođiheaddji 100% ja mánáidgárdeoahpaheaddji 60 %,nubbi geardde almmuhus Gealbbolašvuohta goappas virggiid ektui Mánáidgárdeoahpaheaddji, árvvoštallat maiddái iežá pedagogalaš oahpu […]

Ledige stillinger i Márkománák samisk barnehage

Márkománák samisk barnehage drives av Várdobáiki samisk senter og ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune/Dielddanuori suohkanis. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund som opptaksområde. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 24 plasser, med naturen som leke- og læringsarena. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn. Ledige stillinger: […]

Bárru gielllabáiki, Suorta

Ledig midlertidig stilling, prosjektleder på Bárru giellabáiki Rabas gaskabottosaš virgi, prošeaktajođiheaddji Bárru giellabáikkis / Ledig stilling inntil 70 %, fra 01.09.22 – 31.01.23. Bárru giellabáiki er en samisk språkarena for Vesterålen og Lofoten Prosjektleder har ansvar for utvikling og gjennomføring av språktiltak i Vesterålen og Lofoten. Kontorsted: Bárru giellabáiki, Suortá/Sortland. Samisk språk- eller  samisk kulturkompetanse […]

Ságastallan: Sámi vuoigatvuođabarggu ovdáneapmi.

Gaskavahkku 18.5, dii 18:30 Onsdag 18.5 kl.18:30 Professor Else Grete Broderstad, UiT, čilge osiid sámi organisašuvnnaid vuosttaldeapmi Álttá-Guovdageainnu dulvadeami vuostá. Son guovdilastá strategiijaid mat geavahuvvojedje dulvadanplánaid vuosttaldeamis, ja čalmmustahttá maid dan erenoamáš dynámalaš interakšuvnna mii lei gaskal gulahallandilálašvuođaid ja akšuvnna strategiijaid. Ságastallan ja gáfestallan. Bures boahtin! Foredraget er på samisk. Fin språkarena for de som […]

Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, torsdag 21.04.22

Duorastaga cuoŋománu 21. b. 2022gillu 11 – 14 Várdobáikkin, Skániin 11.00 Boazodoallu ja boazodoalohistorjá Oarje-Romssan ja Nuorta-Nordlanddan12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriidbirra mat Norsk Folkemuseummáhcaha12.30 Lášmmohallan13.00 Biebmu – Vuoksábiergueartameasttanasain jarušppiiguin, 120 r13.30 Vuorbádeapmi Muitte vuorbebuvdda. Dohppe haljuoidá mielde vuorbádallamii. Torsdag 21. april 2022kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer 11.00 Reindrift og reindriftshistoriei Sør-Troms og Nordre-Nordland12.00 Samisk […]

Ledige stillinger i Márkománák samisk barnehage

Assistent 100%, midlertidig Assistent 20%, vikariat Tilkallingsvikarer Gjelder perioden: 01.08.22 – 31.07.23 Å jobbe i barnehage innebærer allsidige arbeidsoppgaver. I løpet av en barnehagehverdag vil du være med å gi omsorg og støtte til barn i alderen 0-6 år. Du vil være med å bidra til en meningsfull hverdag bestående av ulike aktiviteter, rutiner og […]