Oppføringer av Kjersti Myrnes Balto

Ságastallan: Sámi vuoigatvuođabarggu ovdáneapmi.

Gaskavahkku 18.5, dii 18:30 Onsdag 18.5 kl.18:30 Professor Else Grete Broderstad, UiT, čilge osiid sámi organisašuvnnaid vuosttaldeapmi Álttá-Guovdageainnu dulvadeami vuostá. Son guovdilastá strategiijaid mat geavahuvvojedje dulvadanplánaid vuosttaldeamis, ja čalmmustahttá maid dan erenoamáš dynámalaš interakšuvnna mii lei gaskal gulahallandilálašvuođaid ja akšuvnna strategiijaid. Ságastallan ja gáfestallan. Bures boahtin! Foredraget er på samisk. Fin språkarena for de som […]

Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, torsdag 21.04.22

Duorastaga cuoŋománu 21. b. 2022gillu 11 – 14 Várdobáikkin, Skániin 11.00 Boazodoallu ja boazodoalohistorjá Oarje-Romssan ja Nuorta-Nordlanddan12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriidbirra mat Norsk Folkemuseummáhcaha12.30 Lášmmohallan13.00 Biebmu – Vuoksábiergueartameasttanasain jarušppiiguin, 120 r13.30 Vuorbádeapmi Muitte vuorbebuvdda. Dohppe haljuoidá mielde vuorbádallamii. Torsdag 21. april 2022kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer 11.00 Reindrift og reindriftshistoriei Sør-Troms og Nordre-Nordland12.00 Samisk […]

Ledige stillinger i Márkománák samisk barnehage

Assistent 100%, midlertidig Assistent 20%, vikariat Tilkallingsvikarer Gjelder perioden: 01.08.22 – 31.07.23 Å jobbe i barnehage innebærer allsidige arbeidsoppgaver. I løpet av en barnehagehverdag vil du være med å gi omsorg og støtte til barn i alderen 0-6 år. Du vil være med å bidra til en meningsfull hverdag bestående av ulike aktiviteter, rutiner og […]

AVLYST: Duvvene – Konsert på Várdobáiki 8.april

Turneen med produksjonen Duvvene avsluttes på Várdobáiki fredag 8.April Konserten er satt opp i samarbeid med Scene Nord Duvvene er en sangsyklus på ti sanger på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.. Dette er siste opptreden i denne turneen, hvor dagens fylkesjoikere er med. Duvvene tar oss med til et knippe av øyene i Nordland. Den en […]

FILM – Samtale om Lappekodisillen av 1751

/ Várdobáiki samisk museum 3.2.2022. Várdobáiki arrangerte seminar i samtaleform mellom historiker og dr. philos.Steinar Pedersen og professor Else Grete Broderstad, UiT Norges arktiske universitet hvor temaet var Lappekodisillen av 1751.Vi har laget tre filmer med opptak fra samtalen, to filmer fra selve samtalen, og en film hvor Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei […]

Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, 24.3.22

Duorastaga 24. b. njukčamánus 2022gillu 11 – 14Várdobáikkis, Skániin 11.00   Ergodivššofáláldat birra             Dielddanuori suohkanis12.00   Giellaboddu: Bååstede dávvirat             mat Norsk Folkemuseum             máhcaha12.30   Lášmmohallan13.00   Biepmu – Guollegáhkut ja             rušpemeasttanas, 120 r.13.30   Vuorbádeapmi  Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii. Suohkanlaš ergodivššofáláldat DielddanuorisAnát go varrisvuođaváttisvuođaid maid dagaha duárgábeaivvi váddaset? Elisabeth ja Charlotte bargaba suohkanlaš ergodivššáriin Dielddanuoris ja boahtiba min guossái. […]

Sámi álbmotbeaivi / Samisk nasjonaldag

Program for Sámi albmotbeaivi Evenes og Tjeldsund 11:00 Samisk norsk gudstjeneste, Lavangseidet bedehus – Kvitfors kapell Program på Várdobáiki 12:30 Reinkalvene Børge og Reinberg besøker Várdobáiki på nasjonaldagen. De vil finne plass bak Várdobáiki, i nærheten av lavvuene. Her kan de som vil få nærkontakt med reinkalvene og mate dem med for som reineierne har med. […]