Giron Sámi Teáhter på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november

Giron Sámi Teáhter viser Arven du fikk av Marja Lisa Thomason  på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november klokken 19:00
Det selges kaffe og kaker fra kl 18:00.

Arven du fikk er en nåtidsfortelling fra Sápmi. Marja Lisa bygger sin monolog på intervjuer og historier fra virkeligheten. 

Språket er samisk og svensk, monologene er på begge språk.

Lajla är en ung renskötare i yttre och inre motvind:
”Jag önskar att jag inte förstod bättre. Att jag bara kunde vara på
fjället med renarna, och inte tänka så mycket…”
”Du är inte mer eller mindre värd. Kom ihåg det när det stormar
runt dig. Du är aldrig mer eller mindre värd än någon annan.”

Bilettpris: Voksen: 100, Student/honnør: 60

Praktisk arrangør: Várdobáiki samisk senter

 

foto: Giron sámi teáhter