Årsmelding 2015

Årsmeldinger finnes under menyen «om Várdobáiki» Årsmeldinger