BÅÅSTEDE – tilbakeføring av samisk kulturarv

Sametinget inngikk i 2012 en avtale med Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum om tilbakeføring av halvparten av de samiske kulturhistoriske gjenstandene som de har sine samlinger. Dette prosjektet har fått navn Bååstede («tilbake» på sørsamisk). Bååstede er viktig fordi det handler om at de samiske museene selv skal eie og forvalte samisk kulturarv. Várdobáiki museum deltok på fellessamlingen i Alta 22.- 23. oktober hvor mange sider av denne viktige saken ble diskutert (Foto: Tina Solbakken).

Helsetreff med influensavaksine fredag 23. oktober 2015

11.00 – 14.00 på Lavangseidet grendehus

 

Program:

 • 11.00 Samisk lesetrening
 • 11.30 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune, 150 kr
 • 12.30 Trim
 • 13.00 Salg av blodklubb, 80 kr

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Kulturbussen i Troms vil være tilstede.

Kom og syng sammen med oss! Den samisk sanggruppa Várdobiegga startet sin fjerde sesong fra september 2015.

sanggruppe 2

 Vi tar med glede imot deg som er interessert i samisk musikk, kultur og språk. Várdobiegga har et godt miljø og topp stemning

Várdobáikis sanggruppe Várdobiegga ble etablert i oktober i 2012. Deltakere i sangruppen er vanlige folk som liker musikk og samisk kultur. Várdobiegga synger på samisk og er en flott språkarena. Du vil klare deg like bra om du er nybegynner eller har snakket samisk lenge.

Vi har blitt godt kjent i lokalmiljøet rundt i regionen. Várdobiegga har opptrådt på flere onsdagskafeer i Lavangseidet grendehus, deltatt på flere norsk-samiske gudstjenester og julegudstjenester. Gruppen har bidratt på markeringer av den samiske nasjonaldagen, opptrådt på Márkomeannu, vært på tur i Kiruna og deltatt på gudstjeneste der. Gruppen har også sunget under innspilling av jule- og påskegudstjenester som senere har blitt sendt på NRK Sápmi. Ikke minst har gruppen vært på en rundreise i Murmansk regionen i forbindelse med deltakelse på folkefestivalen i Umba, Russland i 2014.

Várdobieggá har på gang et samarbeid med den russiske sanggruppa Snezjitsa. Så langt i dette prosjektet har Várdobiegga vært i Russland i juni i år der vi øvde inn sanger sammen. Dette ble presentert på en felles opptreden på en samisk festival i Lujávri hvor både en samisk og en russisk låt ble framført.  Del to av dette prosjektet blir gjennomført i november i år når Snezjitsa kommer på besøk til oss. Her vil vi fortsette samarbeidet og Várdobiegga vil få lære to russiske sanger; en pomorsang og en kildinsamisk sang, mens Snezjitsa skal lære joik. Besøket vil avsluttes med en konsert hvor Várdobiegga, Snezjitsa og Bogen sangforening vil delta med egne og felles nummer.

I løpet av året 2015/2016 planlegger Várdobiegga et samarbeid med et kor i Sverige. I tillegg vil Várdobiegga fortsette å delta i ulike lokale arrangementer.

Øvelsene avholdes annenhver torsdag fra kl 1700 – 1830 på Várdobáiki samisk senter,  Evenes. 

 Om du vil ha mer info kan du sende meg en mail på ekaterina@vardobaiki.no eller mobil: 45 44 93 10.

Bli med

Korokelv

ANTIKVARISK RESTAURERINGSKOMPETANSE

Várdobáiki Museum i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter arrangerer kurs i antikvarisk restaurering og bygningsvern. Kurset retter seg spesielt mot håndverkere og andre, som har ønske og interesse å arbeide med bygningsvern. Målet er å kvalifisere håndverkere til å kunne vurdere fredete og verneverdig bygninger og i tillegg kunne være behjelpelig ovenfor eiere av disse objektene til og skrive en søknad til bidragsytere.

 • Tid 29-31. oktober
 • Sted: Várdobáiki samisk senter, Krokelv i Grovfjord og Nordnorsk Fartøyvernsenter
 • Kursledere er tømrermester Per-Willy Færgestad, daglig leder for Akershus Bygningsvernsenter ved Follo Museum i Drøbak og tømrer Birger Mikkelsen som er leder for Nordnorsk Bygningsvernsenter som er en del av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen
 • Deltakere max 10
 • Egenandel kr 500
 • Kurset vil gi kompetanse innen
 • Tilstandsvurdering
 • Kostnadsoverslag
 • Materialkunnskap
 • Tilstandsrapportering/restaureringsplan
 • Antikvarisk restaurering generelt

Påmelding til Várdobáiki museum ved Marit Myrvoll tel 916 97 858 eller email marit@vardobaiki.no INNEN 10. oktober. Kurset retter seg primært mot utøvende håndverkere. Det er mulighet for leie av losji på Nordnorsk Fartøyvernsenter.

En musikalsk og historisk reise gjennom Sápmi

Fredag, den 25.9.15 holder DJ Katri Sarak Somby seminaret «Sámiid eatnan – en musikalsk og historisk reise gjennom Sápmi» på Listro Cafe og Pub på Evenskjer i Skånland.
Gjennom seminaret får vi høre smakebiter fra gamle samiske slagere, både fra Tanabreddens ungdom, Maze nieiddat og andre som vi kjenner fra tidligere. Katri drar oss gjennom ca 40 års samisk musikkhistorie i lyd, film og bilder i løpet av omlag to timer.

Inngangsbilett kr 100.

18 års aldersgrense. (foto: fra Katris facebook profil, 17.januar)

Mii bovdet GÁLLOGIETTI 25- jagi ávvudeapmái

Gállogieddi lea leamaš muséan 25 jagi ja mii bovdet viiddis ávvudeapmái!

Ávvudeami čalmmustahttin šaddá 25. ja 26. b. čakčamánus!

Prográmma

Bearjadaga 25.09. dii 19.30

Katri Somby doallá konsearta-seminára «Sámiid eatnan – musihkalaš ja historjjálaš vádjolus Sámis».

Báiki: Listro Café &Pub, Skierrás. Bileahtta 100 r.

Lávvordaga 25.09. dii 12 – 16: Gállogiettis rabas beaivi

12:00:  Bures boahtin, čalmmustahttima rahpan
Ulddak guoimmuhemiin, guossohemiin buohkaide ja jearrangilvvuin stuorráide ja smávvaide.Bures boahtin!