Kultur og helse

Glimt fra Tones og Marits foredrag på seminar om samisk helse i et kulturperspektiv. Tone fortalte til et lydhørt publikum om erfaringer og innhold i helsetreff og mimretreff, mens Marit hadde innlegg om samisk kunnskapstradisjon. Møteleder var Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune som arrangerte seminaret sammen med Høgskolen i Harstad og Várdobáiki.

Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune

Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune

Tone Elvebakk, Várdobáiki

Tone Elvebakk, Várdobáiki

Marit Myrvoll, Várdobáiki

Marit Myrvoll, Várdobáiki

fra seminaret

fra seminaret

 

Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst

Museumsleder Marit Myrvoll er en av forfatterne som lanserer bok om pitesamisk historie, samfunn, språk og kultur i disse dager!

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk utsnitt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka
handler om møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir ny kunnskap om pitesamiske forhold. Den samiske befolkningen i området har vært kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene.

Forskerne som har bidratt i denne boka, samer som ikke-samer, kommer fra flere fagfelt innenfor samfunnsfagene og humaniora. Kapitlene utgjør hver for seg et tematisk dypdykk som gjenspeiler utvalgte temaer fra området. Kapitlene utfyller hverandre og vil samlet fremskaffe ny kunnskap om det pitesamiske samfunnet. Til sammen skulle dette gi et omfattende, om enn ikke fullstendig, bilde av møter i det pitesamiske området.

Boka kommer snart til bokhandelen, men kan også kjøpes i Orkana Forlags nettbutikk www.orkana.no

forside

 

VÁRDOBÁIKI OG VERDENSARV

Deltakerne lærer om verdensarvstedet Lavaux.

Deltakerne lærer om verdensarvstedet Lavaux.

Rolle slott fra midten av 1200-tallet.

Rolle slott fra midten av 1200-tallet.

Várdobáikis museumsleder Marit Myrvoll deltok 23. – 27.november i en workshop som gir kompetanse i vurdering av nominasjoner til UNESCOs verdensarvliste. 15 deltakere fra de nordiske og baltiske stater var samlet til interessante og lærerike dager i Rolle ved Genfer-sjøen i Sveits. UNESCOs konvensjon om verdens kultur- og naturarv sto på dagsorden, samt annet regelverk og gjeldende praksiser i tilknytning til nominasjonsarbeid. I tillegg til øvelser i vurdering av kultur- og naturarvsteders «enestående universelle verdi», ble det tid til ei befaring til verdensarvstedet Lavaux vingårdsterasser (http://whc.unesco.org/en/list/1243) for å oppleve det flotte kulturlandskapet.

Det var UNESCOs rådgivende organer for verdensarven; IUCN (www.iucn.org), ICCROM (www.iccrom.org) og ICOMOS (http://www.icomos.org) som arrangerte workshopen.

Utstilling på Galleri Várdobáiki med bilder av Ingunn Moen Reinsnes

Vernissage fredag 27/11 2015 kl 15:00.

Ingunn Moen Reinsnes’ kunst beskrives blant annet slik:

(…) hennes malerier skapt ut av møtet med og opplevelsen av nærlandskapet i Vesterålen der hun bor og arbeider, samt i opplevelser fra reiser i fremforalt Svalbard og de arktiske områdene. Ut fra disse inspirationskildene har Reinsnes funnet og utarbeidet en egen pregnant og eksakt estetikk, et maleri med varsomt stiliserte motiv, med økende grad av abstraksjon, med repetisjon og variasjon som konstanter, med en nøyaktig palett, ofte nær det monokrome, gjerne i hvite og blåe nyanser.

Jan- Erik Lundstrøm, direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst

Ingunn Moen Reinsnes er født 1960 i Bodø og er utdannet ved Oslo tegne- og maleskole. Hun har hatt separatutstillinger på mange steder i Norge og er representert i flere offentlige samlinger. I tillegg har hun røtter i den samiske befolkningen i Vesterålen på sin mors side og i Steigen på sin fars side.

Hun sier selv:

Om mine arbeider.

I Vesterålen hvor jeg bor og arbeider, og på reiser jeg foretar i nordområdene, Nord-Norge, Svalbard, Island og nord Russland, finner jeg inspirasjon til å male naturens vesen som jo også bor i mennesket. Vår egen dødelighet blir tydelig i møte med denne overveldende arktiske natur. Jeg lytter til naturen og prøver å kommunisere med lerretet. Når strøket er satt er det bestemt. Bruker helst kniv og jobber relativt fort. Dette er heller zen-buddistiske øvelser enn ren kopiering av naturen.

Jeg har røtter både i den kystsamiske og den norske befolkningen i Steigen og Vesterålen. Begge disse folkegruppene var avhengige av hva de kunne høste av naturen, spesielt samene. Men som kjent taper samene sin kultur gjennom assimileringa. Som parallell til denne nesten tapte kulturen ser jeg menneskets overgrep av naturen.

 Som billedkunstner ser jeg det som min plikt og mitt ønske å arbeide med denne problematikk

Galleri Várdobáiki er svært stolte over å få stille ut bilder av en så spennende kunster som Ingunn. Utstillingen vil henge frem til mai 2016. Galleriet er åpent på hverdager fra 9-15

 

 


Helsetreff fredag 20. november på Evenesmark grendehus

Kommunene har fått pålegg om å etablere et dagtilbud for hjemmeboende med mild eller moderat demens. Både Evenes og Skånland kommune har opprettet et slikt tilbud. Helse- og omsorgsleder i Evenes kommer for å fortelle om tilbudet sitt, og vil også kunne svare på spørsmål ang tilbudet i Skånland.

Ellers er programmet slik:

  • 11.00 Samisk lesetrening
  • 11.30 Dagtilbud for hjemmeboende demente ved Stine Fedreheim, helse- og omsorgsleder i Evenes kommune
  • 12.30 Trim
  • 13.00 Kjøttsuppe 80 kr

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Kulturbussen i Troms vil være tilstede.

Forventninger på Várdobáiki fredag 20. november kl 19

Velkommen til et før-adventstreff litt utenom det vanlige.
Det blir servering av kaffe og noe å bite i – og mulighet til å kjøpe adventskalender.
Velkommen til en hyggelig stund, der vi også vil invitere deg til å dele dine advents- og juleminner.
Allsang blir det også.

En musikalsk forestilling i ord, toner og joik der vi også jakter på julestemninga med Beate Heides tekster og Berit Alettes joik.
I tillegg vil musikerne Bård Mathisen og Øystein Bakken spille og synge.
Bildene fra årets kalender, som er malt av Inger Kaurin, Evy Martinsen, Unni Olsen Meland og Torill Strøm vil også være med.