Buorre ođđajahki – hain koronaáiggis Godt nytt år – fortsatt i koronaens tid

Várdobáiki lea doaibmamin juovllaid maŋŋil, muhto ii nugo dábálaččat. Mii hehttot nai čuovvut FIH rávvagiid ja dan dihte doallat gitta vuosttas guokte vahku ođđajagimánus ja dasto árvvostallat maid dahkat.

/

Várdobáiki er i full drift igjen etter jule- og nyttårshelger. Men dessverre ikke tilbake til vanlig drift. Også vi har gjort endringer i henhold til råd fra Folkehelseinstituttet. Vi ser oss nødt til å holde strengt de første to ukene i januar, og så gjøre nye vurderinger.

/

Lea dehálas eastadeažžat Covid-19 njoammumis. Dan dihte mii giddet vuosehusaid álbmogii 4.1 – 17.1 rádjái, FHI rávvagiid mielde.
/

For å hindre spredning av Covid-19 er publikumsavdelingen på Várdobáiki, med museum og butikk, stengt fra 4.1 til 17.1.2021

Dette i tråd med råd fra FHI

Váldde muđui oktavuođa Várdobáikkiin telefovnna bokte: 76985020

/
Ta eventuelt kontakt med Várdobáiki på telefon 76985020


Varrisvuođadeaivvadeapmi Rohttodávda – áiggiid čađa Skáitte Erna Anne Ravnna báktu, váldodoavttir UNN skihpáhuotnahis, Hárstták – Helsetreff «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad

Bearjadaga, juovlamánu 11. beaivvi
diibmu 11 – 14
Várdobáikkis, Skániin
Fredag 11. desember 2020
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer
11.00 Rohttodávda – áiggiid čađa Skáitte Erna Anne Ravnna báktu, váldodoavttir UNN skihpáhuotnahis, Hárstták
12.00 Giellaboddu: Vilgesvári orronbáiki
12.30 Lášmmohallan
13.00 Juovlaherskot oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi
11.00 «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad
12.00 Samisk språkstund: Vilgesvárre boplass
12.30 Trim
13.00 Pinnekjøtt og karamellpudding til dessert til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg
It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
Rohttodávddat áiggiid čada
Mii eallit juste dál covid -19 njoammudávdda gasku. Beaivválaččat mii gullat dá birra, mediaid bokte. Vaikko lea balahahtti dakkár njoammudávddain, mis Norggan leat buorit birgenlágit ja nanu varrisvuođadoibmahat, veahkkin álbmogii njoammudávdda čada.
Covid -19 lea akta dain mángga njoammudávddain historjjás mat leat njommun buolli fárttain máilmmi viidát. Sivvan dase leat virusat ja bakterat, hui uhcit eallagat mat njoammudit olbmorupmasii, sivvan dávddaide ja jápmimii. aitdin álbmotčearddain leat čilgehusat njoammudávddaide, maiddái sámi máinnastanárbevierru govvida sivaid njoammudávddaide. Aktanaga njoammudávddain eastadeapmi ja dálkkodeapmi leat gávdnon.

Skáidde-Ernná-Ánne Rávdna
Lea Skáiddin eret. Oahppan doavttirin, sisdávdamedisiinnalas ja varraskihpodagaid spesialdoavttirin. Lea bargan 26 jagi UNN skihpahuotnahin. Dál son bargá váldodoavttirin UNN skihpahuotnahin Hársttáis. Sus lea maid doavttergráda vara ruovdesisdoalu ektui, ja maŋimus 20 jagi son lea dutkan iesguđetlágan bissovas eallinvuogi-skihpodagaid birra. Son lea fágalas jođiheaddji Sámi dearvvašvuođadutkama guovddážis, UIT Norgga árktalaš universitehta. Son jođiha SAMINOR álbmotguorahallama.
«Dyret» – pandemier gjennom historien
Akkurat nå lever vi midt i en pandemi – Covid 19. Den hører vi daglig om gjennom media. Selv om det er skremmende med en slik pandemi, har vi i Norge gode livsvilkår og et solid helsevesen som hjelper befolkningen gjennom pandemien.
Covid 19 er en av mange pandemier gjennom historien, som har spredd seg som ild i tørt gress over hele verden. Det er virus og bakterier som er årsaken, bittesmå organismer som invaderer menneskekroppen og forårsaker sykdom og død. Det finnes forklaringer på pandemier i alle folkeslag, også samisk fortellertradisjon beskriver årsaken til pandemier. Samtidig som forebygging og behandlinger mot sykdommene har eksistert like lenge som pandemiene.

Skáitte Erna Anne Ravdna
Er fra Skáidi i Kvitforsen. Utdannet lege og spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Har jobbet ved Universitetssykhuset i totalt 26 år. Jobber nå som overlege ved UNN Harstad. Har også doktorgrad om jernnivåer i blodet og har de siste 20 år forsket på ulike kroniske livsstilssykdommer. Er fagligleder ved Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet og leder av
befolkningsundersøkelsen SAMINOR.

Varrisvuođadeaivvadeapmi Helsetreff 11.desember. «Dyret» – pandemier gjennom historien

Fredag 11. desember 2020
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Julemat til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

«Dyret» – pandemier gjennom historien
Akkurat nå lever vi midt i en pandemi – Covid 19. Den hører vi daglig om gjennom media. Selv om det er skremmende med en slik pandemi, har vi i Norge gode livsvilkår og et solid helsevesen som hjelper befolkningen gjennom pandemien.
Covid 19 er en av mange pandemier gjennom historien, som har spredd seg som ild i tørt gress over hele verden. Det er virus og bakterier som er årsaken, bittesmå organismer som invaderer menneskekroppen og forårsaker sykdom og død.
Det finnes forklaringer på pandemier i alle folkeslag, også samisk fortellertradisjon beskriver årsaken til pandemier. Samtidig som forebygging og behandlinger mot sykdommene har eksistert like lenge som pandemiene.

Skáitte Erna Anne Ravdna
Er fra Skáidi i Kvitforsen. Utdannet lege og spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Har jobbet ved Universitetssykhuset i totalt 26 år. Jobber nå som overlege ved UNN Harstad. Har også doktorgrad om jernnivåer i blodet og har de siste 20 år forsket på ulike kroniske livsstilssykdommer. Er fagligleder ved Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet og leder av befolkningsundersøkelsen SAMINOR.

Helsetreff tema: Fall, fallskader og forebyggende tiltak – Varrisvuođadeaivvadeapmi ášši: Gahččan lihkohisvuođat ja eastadeaddji doaimmat

Bearjadaga, skábmamánu 13. beaivvi diibmu 11 – 14 Várdobáikkis, Skániin

11.00 Gahččan lihkohisvuođat ja eastadeaddji doaimmat, Dielddanuori suohkan váldodoavttira Nadezda Wessel bokte
12.00 Giellaboddu: Burma
12.30 Lášmmohallan
13.00 Gumbá/Ruhppá/Mállegáhkku oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi

It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.

Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Fredag 13. november 2020 kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Fall, fallskader og forebyggende tiltak v/kommuneoverlege i Tjeldsund kommune; Nadezda Wessel
12.00 Samisk språkstund: Burma
12.30 Trim
13.00 Blodklubb til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Fall, fallskader og forebyggende tiltak
Fall er vanlig, og spesielt blant eldre. Vi vet at fall kan føre til skader, noe som kan føre til større eller mindre funksjonsnedsettelser.
Norsk Helseinformatikk sier på sin webside at omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode per år. Kvinner faller oftere enn menn. I cirka fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd, hofte eller i ryggen. Dette bør vi unngå, alle som en, så fallforebyggende tiltak er viktig, spesielt når vi blir over 65 år.

Nadezda Wessel
Russiske Nadezda Wessel er tilsatt som ny kommunelege for kommunene Evenes og Tjeldsund – med kontor på ETS medisinske senter på Evenskjer.
Wessel er i tillegg til kommuneoverlege også fastlege for 200 pasienter. Til Fremover forteller Wessel at hun kom til Norge i 2007.
Etter å ha jobbet som turnuslege i Harstad og i ETS Norge fikk hun sin russiske utdannelse godkjent i Norge i 2013.
Hun jobbet som lege i Kragerø fra 2013 til i mars 2019, da hun begynte fikk jobb som lege på ETS Medisinske senter.
Nadezda Wessel har voksne barn, og bor på Fjelldal i Tjeldsund.