Varrisvuođadeaivvadeapmi Helsetreff 11.desember. «Dyret» – pandemier gjennom historien

Fredag 11. desember 2020
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Julemat til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

«Dyret» – pandemier gjennom historien
Akkurat nå lever vi midt i en pandemi – Covid 19. Den hører vi daglig om gjennom media. Selv om det er skremmende med en slik pandemi, har vi i Norge gode livsvilkår og et solid helsevesen som hjelper befolkningen gjennom pandemien.
Covid 19 er en av mange pandemier gjennom historien, som har spredd seg som ild i tørt gress over hele verden. Det er virus og bakterier som er årsaken, bittesmå organismer som invaderer menneskekroppen og forårsaker sykdom og død.
Det finnes forklaringer på pandemier i alle folkeslag, også samisk fortellertradisjon beskriver årsaken til pandemier. Samtidig som forebygging og behandlinger mot sykdommene har eksistert like lenge som pandemiene.

Skáitte Erna Anne Ravdna
Er fra Skáidi i Kvitforsen. Utdannet lege og spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Har jobbet ved Universitetssykhuset i totalt 26 år. Jobber nå som overlege ved UNN Harstad. Har også doktorgrad om jernnivåer i blodet og har de siste 20 år forsket på ulike kroniske livsstilssykdommer. Er fagligleder ved Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet og leder av befolkningsundersøkelsen SAMINOR.

Helsetreff tema: Fall, fallskader og forebyggende tiltak – Varrisvuođadeaivvadeapmi ášši: Gahččan lihkohisvuođat ja eastadeaddji doaimmat

Bearjadaga, skábmamánu 13. beaivvi diibmu 11 – 14 Várdobáikkis, Skániin

11.00 Gahččan lihkohisvuođat ja eastadeaddji doaimmat, Dielddanuori suohkan váldodoavttira Nadezda Wessel bokte
12.00 Giellaboddu: Burma
12.30 Lášmmohallan
13.00 Gumbá/Ruhppá/Mállegáhkku oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi

It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.

Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Fredag 13. november 2020 kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Fall, fallskader og forebyggende tiltak v/kommuneoverlege i Tjeldsund kommune; Nadezda Wessel
12.00 Samisk språkstund: Burma
12.30 Trim
13.00 Blodklubb til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Fall, fallskader og forebyggende tiltak
Fall er vanlig, og spesielt blant eldre. Vi vet at fall kan føre til skader, noe som kan føre til større eller mindre funksjonsnedsettelser.
Norsk Helseinformatikk sier på sin webside at omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode per år. Kvinner faller oftere enn menn. I cirka fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd, hofte eller i ryggen. Dette bør vi unngå, alle som en, så fallforebyggende tiltak er viktig, spesielt når vi blir over 65 år.

Nadezda Wessel
Russiske Nadezda Wessel er tilsatt som ny kommunelege for kommunene Evenes og Tjeldsund – med kontor på ETS medisinske senter på Evenskjer.
Wessel er i tillegg til kommuneoverlege også fastlege for 200 pasienter. Til Fremover forteller Wessel at hun kom til Norge i 2007.
Etter å ha jobbet som turnuslege i Harstad og i ETS Norge fikk hun sin russiske utdannelse godkjent i Norge i 2013.
Hun jobbet som lege i Kragerø fra 2013 til i mars 2019, da hun begynte fikk jobb som lege på ETS Medisinske senter.
Nadezda Wessel har voksne barn, og bor på Fjelldal i Tjeldsund.

Barnehagelærerstilling 40 %

Márkománák samisk barnehage har ledig fast stilling som barnehagelærer i 40%

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning. Samisk språkkompetanse vil være en fordel.

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, 1-3 år og 3-5 år. Vi kan tilby deg et godt arbeidsmiljø, et flott uteområde i naturskjønne omgivelser og et godt læringsutbytte innenfor barnehagesektoren. I år har vi spesielt fokus på nærnatur og hvordan vi kan bruke naturen som en sentral lekeplass. Her supplerer vi inn samiske språk- og tradisjoner som nytteverdi.

Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller ta kontakt med Connie Mohaug, styrer på tlf. 46969097.

Søknad sendes connie@vardobaiki.no
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse, jmf. bhl §19.

Samisk språk
Márkománák samisk barnehage ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk. Det er ulik kompetanse i samisk språk i barnehagen. Fra høsten 2020 vil det være 5 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk. De som ikke selv kan samisk kan likevel være med å skape gode språkarenaer.

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen giellačeahppi/samisk språkressurs som skal bidra til utvikling og styrking av samisk språk i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder skal i samarbeid med resten av personalgruppen skape gode rammer for samisk språkutvikling i barnehagen.

Søknadsfrist : 9.11.2020

Giellabáiki, Sortland- Suortá

RABAS GASKABODDOSAS VIRGGI – LEDIG MIDLERTIDIG STILLING – 50%

Norsk tekst kommer lengre nede

Rabas gaskaboddosas virggi 50 % – prošeaktajođiheaddji

Várdobáiki sámi giellaguovddáš ohca prošeaktajođiheaddji sámi giellaprošektii Viestterállasis/Lufuohtás.

Bargosadji: Bárru Giellabáiki, Suorttás, vai doppe gonnes doaimmat čađahuvvojit.
Prošeaktajođiheaddj oažžu ovddasvástadusa ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestterállasis/ Lufuohtás. Áigodat 1.11.2020 – 30.06.2021, vejolašvuođain viididit virggi jagi dassái jus oažžut ruđaid.
Mii hálidit iešheanalas olbmo geas lea beroštupmi sámegiellái ja sámi kultuvrii guovllu várás. Sámegiella ja/dehe sámi kulturmáhttu vuorohuvvo. Persovnnalaš iešvuohta lea deattuhuvvo.

Heanet dieđut, váldde oktavuođa giellaguovddášjođiheaddjin Ann-Mari Thomassen, tel 90057123
Ohcanáigemearri: 26.10.2020

Ohcamus CVain ja referánssaiguin sáddejuvvo annmari@vardobaiki.no vai post@vardobaiki.no

Ledig midlertidig stilling 50% – prosjektleder

Várdobáiki samisk språksenter søker prosjektleder til samisk språkprosjekt i Vesterålen/Lofoten.

Arbeidssted: Bárru Giellabáiki i Sortland, eller der tiltak gjennomføres.

Prosjektlederen får ansvar for å utvikle og gjennomføre språktiltak i Vesterålen/Lofoten.  Tidsperiode 1.11.2020 – 30.6.2021, med mulighet for utvidelse inntil ett år forutsatt finansiering. 
Vi ønsker en person som kan jobbe selvstendig og strukturert og som har engasjement for samisk språk og kultur i regionen. Samisk språk og/eller samisk kulturkompetanse prioriteres. Personlig egnethet vektlegges.

For mer informasjon, kontakt språksenterleder Ann-Mari Thomassen, tel 90057123

Søknadsfrist: 26.10.2020
Søknad med CV og referanser sendes til annmari@vardobaiki.no

Giellavahkku prográmma golggotmánu 19. – 23.b

Mánnodahka 19.10.2020Disdahka 20.10.2020Gaskavahkku 21.10.2020Duorastahka 22.10.2020Bearjadahka 23.10.2020
2 vuosehusa/forestillinger
dii/kl. 10 + 12, Várdobáikkis
Mánáidteáhter/barneforestilling:
Stállu ja guovssahasa bárdni/ Stallo og nordlysets sønn

Beaivváš Sámi Našunála­teáhter
dii/kl. 08.30-11.00

Sámi skovlá – duodji

– 3. luohká ohppiide geain leat sámegiela
– 3. kl. elever med samisk på skolen
dii/kl. 08.30 – 11.00

SÁMI SKOVLÁ – DUODJI

– 7. luohká ohppiide geain leat sámegiela

– 7. klasse elever med ­samisk på skolen
dii/kl. 10.00:
Muitalusboddu:
Elle ja Ándá ballaba ruohtta­gállásis
Fortellerstund:
Elle og Ánda er redd for ruohtta­gállis
dii/kl. 15:30-16.15
Várdobáikkis
Joatkkakursa
dii/kl. 15:30-16.15
Várdobáikkis
Joatkkakursa
dii/kl. 16.30-17.30
Várdobáikkis
Álgokursa
dii/kl. 17.30-18:30
Várdobáikkis

Stullan – teáhter­stohkosat

dii/kl. 17.30
Báiki/sted: Bárru Giellabáiki, Suortá/Sortland
Mánáidteáhter/barneteater:
Stállu ja Guovssahasa bárdni / Stallo og nordlysets sønn

Beaivváš Sámi Našunála­teáhter
dii/kl 17.00-19.30
Báiki/sted: Bárru Giella­báiki, Suortá/Sortland

Mánáidduodji – Duodji for barn
dii/kl. 16.15-17.00
Báiki /sted: Oahppolatnja/undervisningsrommet,
Várdobáiki

Njálmmálaš hárjehallan/ øving i muntlig samisk
dii/kl. 18.00-20.00

Várdobáiki seminára:
Rájárasttideaddji johtolagat/Grenseoverskridende flyttveier for rein
dii/kl. 18.00
Várdobáikkis

Duhtavuođakommišuvdna,
Sannhets og forsoningskommisjonen ved Anne Gurak og Ivar Bjørklund
Várdobiegga lávlu/synger

Lágideaddjit/arrangører: Márkomeannu, IBSS-NSR ja/og Várdobáiki