Ledige stillinger i Márkománák samisk barnehage

 1. Assistent 100%, midlertidig
 2. Assistent 20%, vikariat
 3. Tilkallingsvikarer

Gjelder perioden: 01.08.22 – 31.07.23

Å jobbe i barnehage innebærer allsidige arbeidsoppgaver. I løpet av en barnehagehverdag vil du være med å gi omsorg og støtte til barn i alderen 0-6 år. Du vil være med å bidra til en meningsfull hverdag bestående av ulike aktiviteter, rutiner og praktiske oppgaver. Det viktigste i arbeidet med barn er å bygge trygge og gode relasjoner fra start. Du må derfor inneha kvalifikasjoner som gjør at du er en varm og omsorgsfull voksen, samtidig som du må tørre å by på deg selv i lek og samspill med barna.

Er du fleksibel, omsorgsfull, leken og engasjert, vil vi gjerne høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (Minimum B2, se merknad under).
 • Det er ønskelig at du har erfaring med barn.
 • Evne til å motta veiledning.
 • Være en god rollemodell for barna
 • Vise tydelig interesse for hvert enkelt barns behov og interesser
 • Være klar for alt fra dagsoppdrag til lengre oppdrag.
 • Være fleksibel i forhold til arbeidstid, og har mulighet til å stille opp på kort varsel.
 • Kan samarbeide med alle typer mennesker og jobber godt i team.
 • Glad i barn og har et godt engasjement for lek og utforskning.
 • Du må være selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samisk språk og kulturkompetanse er en fordel.

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. I henhold til barnehageloven § 19 – 4 ledd.

OM BARNEHAGEN
Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund som opptaksområde. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 24 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

SAMISK SPRÅK
Márkománák er en samisk barnehage som ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk.

Barn og ansatte i barnehagen har ulik kompetanse i samisk språk. Fra høsten 2022 vil det være 4 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk.
I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer, assistenter) har barnehagen samisk språkressurs som bidrar til utvikling og styrking av samisk språk hos barna i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling for barn og ansatte.

Merkand angående språk: B2 benevner nivå for norskkurs for fremmedspråklige

Nærmere informasjon: ved styrer Connie Mohaug, 46969097

Søknadsfrist: 02.05.22
Søknad sendes: connie@vardobaiki.no

Søker må innhente minst en referanse

Sommerjobber på Várdobáiki museum

Har du lyst på en spennende og lærerik sommerjobb som guide på vakre Gállogieddi friluftsmuseum eller som resepsjonist og formidler på Várdobáiki museum?

Vi søker ungdom fra 16 år og oppover i perioden 1. juni – 15. august 2022 som har kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien.

Samiske språkkunnskaper prioriteres. Det er også en fordel å beherske engelsk og tysk. Søkere må kunne arbeide selvstendig.

Vi trenger ungdom til sommerjobb på to steder: Gállogieddi friluftsmuseum og Várdobáiki museum

Gállogieddi friluftsmuseum

Gállogieddi er åpent fra kl. 10.00 til 17.00 hver dag.

Arbeidsoppgaver på Gállogieddi:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta imot, registrere og guide besøkende
 • Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
 • Administrativt arbeid. Daglige kassaoppgjør
 • Renhold og annet forefallende arbeid

Várdobáiki museum

Várdobáiki museum er åpent for besøkende fra kl. 10.00 til 15.00 hver dag og holder åpent helgene i fellesferien.

Arbeidsoppgaver som resepsjonist på Várdobáiki museum:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta imot, registrere og gi informasjon til besøkende
 • Yte service og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med gjenstandene i arenaen og på museet
 • Renhold og annet forefallende arbeid
 • Daglige kassaoppgjør.

Obligatorisk opplæring vil bli gitt.  

Opplysninger som skal stå i søknaden:

Merk søknaden «Gállogieddi friluftsmuseum» eller «Várdobáiki museum»

Personopplysninger, kvalifikasjoner som utdanning, språk, arbeidspraksis og referanse.

Arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Søknadsfrist 11.mai.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med museumsleder Thomas Ole Andersen på mob: 957 49 521.

Søknad sendes til thomas@vardobaiki.no

AVLYST: Duvvene – Konsert på Várdobáiki 8.april

Turneen med produksjonen Duvvene avsluttes på Várdobáiki fredag 8.April

Konserten er satt opp i samarbeid med Scene Nord

Duvvene er en sangsyklus på ti sanger på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.. Dette er siste opptreden i denne turneen, hvor dagens fylkesjoikere er med.

Duvvene tar oss med til et knippe av øyene i Nordland. Den en gang så sterke og verdifulle sjøsamiske kulturen er nå nesten usynlig her. Det samme er øyboernes historie i nord. Nå inviterer vi publikum med på en musikalsk reise ved kanten av storhavet – gjennom brottsjøer og over speilblanke sund – en hyllest til alle de som gikk der før oss, og til de som kommer etter oss.

Dette prosjektet er signert poet Rawnda Carita Eira og komponist Håvard lund.


Medvirkende:
Fylkesjoiker Ingá-Máret Gaup-Juuso vokal

Fylkesjjoiker Niko Valkepää – vokal

Håvard Lund – bassklarinett

Edvard Sundquist – gitar

Mathias Agdestein Steffensen -bass

Håvard Kværne Hansen – trommer

Biletter

Voksne: 200; Honnør: 150; Barn under 16 år: 100

https://hpla.no/duvvene-vardobaiki

Eller kjøp bilett i døra. Dørene åpnes 18:30.
Foto: Martin Losvik 

FILM – Samtale om Lappekodisillen av 1751

/

Várdobáiki samisk museum 3.2.2022.

Várdobáiki arrangerte seminar i samtaleform mellom historiker og dr. philos.Steinar Pedersen og professor Else Grete Broderstad, UiT Norges arktiske universitet hvor temaet var Lappekodisillen av 1751.Vi har laget tre filmer med opptak fra samtalen, to filmer fra selve samtalen, og en film hvor Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering. I dette innlegget publiseres to av filmene.

Gjennom samtalen kom de inn på ulike tema knyttet til Lappekodisillen, og de drøftet kodisillen i sin samtid og deretter hvordan kodisillen ble forstått i fornorskningens hundreår.

Opptak fra første del

Se også et kortere klipp der Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering

Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, 24.3.22

Duorastaga 24. b. njukčamánus 2022
gillu 11 – 14
Várdobáikkis, Skániin
 
11.00   Ergodivššofáláldat birra
             Dielddanuori suohkanis
12.00   Giellaboddu: Bååstede dávvirat
             mat Norsk Folkemuseum
             máhcaha
12.30   Lášmmohallan
13.00   Biepmu – Guollegáhkut ja
             rušpemeasttanas, 120 r.
13.30   Vuorbádeapmi
 
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Suohkanlaš ergodivššofáláldat Dielddanuoris
Anát go varrisvuođaváttisvuođaid maid dagaha du
árgábeaivvi váddaset? Elisabeth ja Charlotte bargaba suohkanlaš ergodivššáriin Dielddanuoris ja boahtiba min guossái. Soai galgaba ságastit veahá ergodivššára rolla birra ja veahá ohcanproseassa birra go guoská veahkkereaidduid.
 
 
Torsdag 24. mars 2022
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Ergoterapitilbudet i Tjeldsund
             kommune
12.00   Samisk språkstund: Bååstede
             museumsgjenstander som tilbake-
             føres fra Norsk Folkemuseum
12.30   Trim
13.00   Mat – Fiskekaker med gulrotstuing,
             120 kr
13.30   Loddsalg
 
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
 
Det kommunale ergoterapitilbudet i
Tjeldsund
Har du noen helseutfordringer som gjør at
aktiviteten din i hverdagen begrenses? Vi får besøk av Elisabeth og Charlotte som begge jobber som
kommunale ergoterapeuter i Tjeldsund. De skal snakke litt om hva som er ergoterapeutens rolle, og si litt om søknadsprosessen på hjelpemidler.