Kurssat čakčat 2021 – giđđat 2022 sihke Várdobáikkis ja Teams báktu neahtas / Samiskkurs høst 2021 – vår 2022 både på Várdobáiki og via Teams

Álgokursa 0 – Nybegynnerkurs

Álgu: Gaskavahkku, golggotmánu, 13.b. dii. 15.30 – 16.30. Kursa lea oktii vahkus.

Oppstart: Onsdag 13.oktober kl 15.30 – 16.30. Kurset er en gang i uken.

Álgokursa 1 – Joarkka – Nybegynnerkurs 1 – fortsettelse

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortesetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 17.00 – 18.00 ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 17.00 – 18.00 med oppstart 27.september.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Joarkkakursa 1 – Viderekommende kurs 1, fortsettelse

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja duorastagat gaskal dii 15.30 – 16.15. ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og torsdager mellom kl 15:30 – 16:15 med oppstart 27.september.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovlluk lea Gudmund Johnsen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærer er Gudmund Johnsen.

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: annmari@vardobaiki.no

Sommerjobb som guide

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum
i perioden 10.juni t.o.m. 11.august 2019.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.
Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.
Arbeidsoppgaver:
• Åpne og lukke museet
• Ta i mot og guide turister/besøkende
• Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
• Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
• Renhold og annet forefallende arbeid
Opplysninger som skal stå i søknaden:
• Personopplysninger
• Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
• Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide
Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 17 år ved tiltredelse.
Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.
For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 916 97 858
Søknadsfrist: 05.05.2019

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer

Samiske kulturminner på Storjorda og Melåfjellet

Fredag 3.2 klokken 18:00 på Várdobáiki

Marthe Stupforsmo og Leif Skoglund forteller og viser  bilder og film fra kulturlandskapet på Storjorda og Melåfjellet.
Kulturminnene på Storjorda viser samisk bosetning over mange hundre år. 

Filmen er fra ett av fangstanleggene på Melåfjellet.
Foredragsholderne vil også snakke om hvordan man kan finne kulturminner og hva man bør gjøre når man har funnet noen.

Foredraget er på Várdobáiki fra klokken 18:00 på fredag den 3.2. Du kan bli kjent med et fantastisk kulturlandskapet i nærområdet!

Velkommen! Lett servering

Sámi vahkku 2023 – Evenášši ja Dielddanuorri Samisk uke 2023 – Evenes og Tjeldsund

Sámi vahkku 2023 – Evenášši ja Dielddanuorri Samisk uke 2023 – Evenes og Tjeldsund Fargga mii beassat ávvudit sámi vahkku ja sámi álbmotbeaivvi Evenášši ja Dielddanuoris. Prográmma lea ovttasbargu Evenášši ja Dielddanuori suohkaniid, Márkomeanu ja Várdobáikki gaskkas. Mii illudit! Oaidnaleapmai 🙂 Det er snart tid for markering av samisk uke og samisk nasjonaldag. Markeringen er et samarbeid mellom Várdobáiki, Márkomeannu, Evenes og Tjeldsund kommuner. Vi har mye spennende på programmet, og vi gleder oss! Håper vi sees 🙂

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 15.12.22

Duorastaga juovlamánu 15. b. 2022
gillu 11 – 14
Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Leaikkastallan beaivvalaš
             eallimis
12.00   Giellaboddu: Juovlasálmmat
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Galbma ja liegga
             juovlabiepmut
13.30   Vuorbádeapmi
 
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
 
Torsdag 15. desember 2022
kl. 11 – 14
På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Humor i dagliglivet
12.00   Samisk språkstund: Julesalmer
12.30   Trim
13.00   Mat—  Julebuffé med varm og
            kald mat
13.30   Loddsalg
 
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
 
Humor i dagliglivet
Randis forskning omhandler samers livsfilosofi som grunnleggende i forståelse av helse og sykdom. Informantene, i både hovedfag og doktorgraden hennes, er samer bosatt i de samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Materialet til hennes doktorgrad er fra helsetreff på Várdobáiki. Nymo var tilstede på flere helsetreff og gjorde deltagende observasjon i gruppa. Hun supplerte materialet med personlige intervjuer. Slekt, landskap og natur synes å ha betydning i informantenes liv og levnet “Overordnet motto hos deltakerne syntes å være: “En skal ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp. Og humor er god medisin”
 
Randi Inger Johanne Nymo
Pensjonert førsteamanuensis ved Institutt for helse– og omsorg, UIT- Campus Narvik. Utdannet psykiatrisk sykepleier  med dokotrgrad i helse fra 2011. Er født og oppvokst i den samiske markebygda Reinås i daværende Skånland kommune (nå Tjeldsund kommune) i Sør-Troms. Randi er nå bosatt i Narvik.
 

Tystnaden i Sápmi

Tirsdag 6.desember 2022 kl 17.00-18.30
I samarbeid med Tystnaden i Sápmi og Tjeldsund kommune inviterer vi til gratis visning av den prisbelønte dokumentaren «Tystnaden i Sápmi».
Vi får besøk av Marion Anne Rimpi, en av filmens hovedkarakterer, og Lill Tove Veimæl og Ann Jørgunn Larsen-Sara fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus).
Det blir en kort introduksjon fra Marion før filmen og Q &A (spørsmål og svar) etter visningen.

Om filmen:
En film om overgrep, psykisk helse og fortielses-kultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.
Både Ida og Marion er to særdeles modige unge kvinner som har bestemt seg for at «nok er nok». Deres barn skal ikke måtte oppleve det samme som dem selv, og de går i bresjen for å skape en endring. I løpet av denne kampen møter de begge på mye motstand – i tillegg til sin egen indre kamp for å overleve må de takle utestengelse, baksnakking og trusler, men på tross av dette gir de seg ikke.
Tystnaden i Sápmi viser oss skyggesider av samfunnet og tar opp tabubelagte temaer, men det er også en film som viser oss at selv om man har gjennomgått traumatiske opplevelser kan livet bli bra igjen og at det alltid finnes håp.

Forestillingen er gratis, men det er begrenset antall plasser. Påmelding til rakel@vardobaiki.no
Velkommen til en kinoopplevelse utenom det vanlige.

Várdobáiki 20 år – seminar

Várdobáiki ble etablert som en selvstendig organisasjon for 20 år siden – den 18.november 2002. Dette markerer vi med et seminar med fokus på Várdobáikis historie og utvikling. Mange personer arbeidet for at det samiske senteret skulle bli etablert. Vi håper at mange av dem vil delta på markeringa, og vi ønsker dem velkommen til […]

Seminára streamejuvvo – Dagens seminar streames

Otná seminára digitála veahkkeneavvuid duordnussámeguovllus sáhttá čuovvut streamas https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Dagens seminár om digitale hjelpemidler i tornsesamisk område kan følges på stream: https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s