Kurssat čakčat 2021 – giđđat 2022 sihke Várdobáikkis ja Teams báktu neahtas / Samiskkurs høst 2021 – vår 2022 både på Várdobáiki og via Teams

Álgokursa 0 – Nybegynnerkurs

Álgu: Gaskavahkku, golggotmánu, 13.b. dii. 15.30 – 16.30. Kursa lea oktii vahkus.

Oppstart: Onsdag 13.oktober kl 15.30 – 16.30. Kurset er en gang i uken.

Álgokursa 1 – Joarkka – Nybegynnerkurs 1 – fortsettelse

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortesetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 17.00 – 18.00 ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 17.00 – 18.00 med oppstart 27.september.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Joarkkakursa 1 – Viderekommende kurs 1, fortsettelse

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja duorastagat gaskal dii 15.30 – 16.15. ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og torsdager mellom kl 15:30 – 16:15 med oppstart 27.september.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovlluk lea Gudmund Johnsen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærer er Gudmund Johnsen.

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: annmari@vardobaiki.no

Sommerjobb som guide

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum
i perioden 10.juni t.o.m. 11.august 2019.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.
Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.
Arbeidsoppgaver:
• Åpne og lukke museet
• Ta i mot og guide turister/besøkende
• Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
• Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
• Renhold og annet forefallende arbeid
Opplysninger som skal stå i søknaden:
• Personopplysninger
• Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
• Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide
Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 17 år ved tiltredelse.
Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.
For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 916 97 858
Søknadsfrist: 05.05.2019

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer

MÁNÁIDGÁRDEHAHPPAHEDDJI 60%

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 30.06.22

Duorastaga geassemánu 30. b. 2022
gillu 11 – 14


Gállogieddi, Evenášši

10.45 Sii geat dárbbašit sáhtu
dolvojuvvot bajas Gállogieddai
parkerensajis
11.00 Gállogietti historjá ja
vuosehallamat
12.30 Giellaboddu: Smávit muitalusat
13.00 Biebmu – gáppabuvru,
risenrievdnabuvru mas
goikaduvvon ja sáltejuvvon
biergu (spihkebiergu), 120 r
14.00 Sii geat dárbbašit sáhtu
dolvojuvvot vulos
Gállogiettis
Torsdag 30. juni 2022
kl. 11 – 14


Gállogieddi, Evenes

10.45
De som har behov blir kjørt opp til
Gállogieddi fra parkeringsplassen
11.00 Historier og omvisning på
Gállogieddi
12.30 Samisk språkstund: Korte historier
13.00 Mat – rømmegrøt og risengrynsgrøt
med spekemat, 120 kr
14.00 De som har behov, blir kjørt ned fra
Gállogieddi til parkeringsplassen
Gállogieddi sámi olgomusea
1990 rabai Gállogieddi musea. Rusttegat ledje dalle
ođastuvvon, ja dan rajes leat eanet huotnahat
ceggejuvvon. Odne lea museas bealljegoahti,
loavddagoahti, huonas, veksi, dollagoahti,
rudnehuonas, 2 njalak, skielttarskeadja, olgogeallir ja
čohkkejuvvon dávvirat ja reaiddut. Museas gámnat
maid árbevirolaš sámi duoji. Museai gullo maid 2 km
guhkes kulturbálga márkosámi kulturmuittuin.
Kulturbálggis lea merkejuvvon, ja bálggis lea oassi
dološ vázzinluottas mii manai várrai.
Gállogieddi samisk friluftsmuseum
I 1990 åpnet Gállogieddi som museum. Anlegget var
da nyrestaurert, og siden da har flere bygninger blitt
satt opp. I dag består museet av gamme, tradisjonell
buestangslavvo, våningshus, fjøsbygning, eldhus,
brønnhus, 2 stabburer, skjeltersjå, jordkjeller og en
samling av gamle gjenstander og redskaper. På
museet finnes det også tradisjonell samisk duodji
(håndverk). Tilknyttet museet finner man også en 2
km lang kultursti med markesamiske kulturminner.
Kulturstien er merket, og løypa er en del av den
gamle ferdselsveien til fjells.

Kim-Runar Klodiussen – Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes

Fredag 17. juni kl 19 på Várdobáiki

Om forestillingen:

Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes

Hvordan er det å være litt annerledes? I denne livlige forestillingen vitner vi absurde hendelser, «Ticsefanter», komiske øyeblikk, diabolske replikker, overdrevne sammenligninger og tekstlige godbiter. 

Når man lever med en synlig, og ofte misforstått, tilstand som Tourettes Syndrom finner man seg plutselig i mange spesielle situasjoner. Noen triste, noen morsomme og noen tragikomiske. 

Her får vi ta del i personlige historier, tanker og sammenligninger rundt det å leve med en slik diagnose. I et håp om at vi vil få en bedre forståelse for de som er litt annerledes.

Forestillingen fremstår som en monologforestilling, hvor musikk er en vital del, og varer i ca. 50 minutter.

Teamet bak:

Kim-Runar Klodiussener utdannet skuespiller og scenekunster fra Senja hvor han også holder sin kunstneriske base. Har også røtter fra Nipen i Tjeldsund. Han har hatt diagnosen siden han var 9 år gammel og har møtt mye motgang gjennom sitt liv. Dette har likevel ikke stoppet han og gjennom teatret ønsker han å dele noen av sine opplevelser og tanker rundt det å leve med Tourettes Syndrom. Klodiussen er utdannet skuespiller ved Nord Universitet (tidl. HiNT) og har i tillegg teaterfaglig bachelorgrad fra Roehampton University i London. Paulos Solbø står bak musikken i forestillingen og Tormod Draget Skavern er regissør. Solbø er utdannet musikkprodusent og Skavern er utdannet skuespiller/scenekunstner. Medvirkende i forestillingen er også skuespiller Peder Kaalstad.

Billetter:

100 kr over 18 år, 50 kr andre

Kjøpes ved inngangen eller digitalt på hoopla

Foto: Renate Jensen

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 02.06.22

Duorastaga geassemánu 2. b. 2022
gillu 11 – 14


Várdobáikkin, Skániin

11.00 Mii lea SANAG? Min lusa boahta
psykologa orienteret fálaldaga
birra mii ásahuvvo min guovlui
12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriid
birra mat Norsk Folkemuseum
máhcaha
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biebmu – Vuššon luossa mas
buđet ja gurkásaláhta, 120 r
13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 2. juni 2022
kl. 11 – 14


på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Hva er SANKS? Vi får en orientering
om SANKS sitt tilbud i vårt område
12.00 Samisk språkstund: Bååstede
museumsgjenstander som
tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum
12.30 Trim
13.00 Mat – Kokt laks med potet og
agurksalat, 120 kr
13.30 Loddsalg


Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
SANAG
Mii lea SANAG? Ja maid sii sahttet fállat? Gii lea sin
ulbmiljoavku, ja makkár mearkkašupmi lea álbmogii
markosámi guovllus ahte dal ásahuvvo min guovlui?
Min lusa boahta psykologa mas lea
spesialistaoahppu, orienteret fálaldaga birra mii dal
ásahuvvo Dielddanuori suohkanis.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
Psykologaoahpu váldan Oslo Universitehtas. Sus lea
klinihkalaš spesialistaoahppu ja barga dal SANAG:s.
Hoanttas ja Guovdageainnus eret.
SANKS
Hva er SANKS? Og hva kan de tilby? Hvem er deres
målgruppe, og hvilken betydning har det for
befolkningen i markesamisk område at de nå
etableres i vårt område? Vi får besøk av
psykologspesialist fra SANKS som orienterer som
tilbudet som nå skal etableres i Tjeldsund kommune.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
Utdannet psykolog i 2011 fra Universitetet i Oslo.
Spesialist i klinisk nevropsykologi. Jobber nå i
SANKS/SANAG. Fra Nipen og Kautokeino.

Årsmelding

Årsmelding finnes under Om Várdobáiki

Ságastallan: Sámi vuoigatvuođabarggu ovdáneapmi.

Gaskavahkku 18.5, dii 18:30

Onsdag 18.5 kl.18:30

Professor Else Grete Broderstad, UiT, čilge osiid sámi organisašuvnnaid vuosttaldeapmi Álttá-Guovdageainnu dulvadeami vuostá. Son guovdilastá strategiijaid mat geavahuvvojedje dulvadanplánaid vuosttaldeamis, ja čalmmustahttá maid dan erenoamáš dynámalaš interakšuvnna mii lei gaskal gulahallandilálašvuođaid ja akšuvnna strategiijaid.

Ságastallan ja gáfestallan. Bures boahtin!

Foredraget er på samisk. Fin språkarena for de som lærer seg samisk, lytt og lær.

Ingen tolking.