Kurssat čakčat 2021 – giđđat 2022 sihke Várdobáikkis ja Teams báktu neahtas / Samiskkurs høst 2021 – vår 2022 både på Várdobáiki og via Teams

Álgokursa 0 – Nybegynnerkurs

Álgu: Gaskavahkku, golggotmánu, 13.b. dii. 15.30 – 16.30. Kursa lea oktii vahkus.

Oppstart: Onsdag 13.oktober kl 15.30 – 16.30. Kurset er en gang i uken.

Álgokursa 1 – Joarkka – Nybegynnerkurs 1 – fortsettelse

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortesetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 17.00 – 18.00 ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 17.00 – 18.00 med oppstart 27.september.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Joarkkakursa 1 – Viderekommende kurs 1, fortsettelse

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja duorastagat gaskal dii 15.30 – 16.15. ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og torsdager mellom kl 15:30 – 16:15 med oppstart 27.september.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovlluk lea Gudmund Johnsen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærer er Gudmund Johnsen.

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: annmari@vardobaiki.no

Sommerjobb som guide

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum
i perioden 10.juni t.o.m. 11.august 2019.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.
Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.
Arbeidsoppgaver:
• Åpne og lukke museet
• Ta i mot og guide turister/besøkende
• Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
• Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
• Renhold og annet forefallende arbeid
Opplysninger som skal stå i søknaden:
• Personopplysninger
• Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
• Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide
Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 17 år ved tiltredelse.
Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.
For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 916 97 858
Søknadsfrist: 05.05.2019

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer

Tystnaden i Sápmi

Tirsdag 6.desember 2022 kl 17.00-18.30
I samarbeid med Tystnaden i Sápmi og Tjeldsund kommune inviterer vi til gratis visning av den prisbelønte dokumentaren «Tystnaden i Sápmi».
Vi får besøk av Marion Anne Rimpi, en av filmens hovedkarakterer, og Lill Tove Veimæl og Ann Jørgunn Larsen-Sara fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus).
Det blir en kort introduksjon fra Marion før filmen og Q &A (spørsmål og svar) etter visningen.

Om filmen:
En film om overgrep, psykisk helse og fortielses-kultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.
Både Ida og Marion er to særdeles modige unge kvinner som har bestemt seg for at «nok er nok». Deres barn skal ikke måtte oppleve det samme som dem selv, og de går i bresjen for å skape en endring. I løpet av denne kampen møter de begge på mye motstand – i tillegg til sin egen indre kamp for å overleve må de takle utestengelse, baksnakking og trusler, men på tross av dette gir de seg ikke.
Tystnaden i Sápmi viser oss skyggesider av samfunnet og tar opp tabubelagte temaer, men det er også en film som viser oss at selv om man har gjennomgått traumatiske opplevelser kan livet bli bra igjen og at det alltid finnes håp.

Forestillingen er gratis, men det er begrenset antall plasser. Påmelding til rakel@vardobaiki.no
Velkommen til en kinoopplevelse utenom det vanlige.

Várdobáiki 20 år – seminar

Várdobáiki ble etablert som en selvstendig organisasjon for 20 år siden – den 18.november 2002. Dette markerer vi med et seminar med fokus på Várdobáikis historie og utvikling. Mange personer arbeidet for at det samiske senteret skulle bli etablert. Vi håper at mange av dem vil delta på markeringa, og vi ønsker dem velkommen til […]

Seminára streamejuvvo – Dagens seminar streames

Otná seminára digitála veahkkeneavvuid duordnussámeguovllus sáhttá čuovvut streamas https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Dagens seminár om digitale hjelpemidler i tornsesamisk område kan følges på stream: https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Giellavahku prográmma 24.-30.10.2022

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 20.10.22

Duorastaga golggotmánu 20. b. 2022
gillu 11 – 14

Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Historjjálaš govat Iinnasullos ja
             «Langøya:s»
12.00   Giellaboddu: Medisiinnalaš
             šattut Sámis
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Gumba, 120 r
13.30   Vuorbádeapmi
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 20. oktober 2022
kl. 11 – 14

På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Historiske bilder fra Hinnøya og
             Langøya
12.00   Samisk språkstund: Medisinske
             planter fra Sápmi
12.30   Trim
13.00   Mat—Gumba, 120 kr
13.30   Loddsalg
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
Historiske bilder fra Hinnøya og Langøya
Inge viser oss noen historiske bilder av mennesker fra områdene Hinnøy, Lavangseidet og Sandemarka. Bildene er tatt på slutten av 1800- tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. Med bakgrunnn i bildene får vi også høre om samiske offerplasser som er rettet mot Helligtinden på Tjeldøya. En av offersteinene vi får høre om ligger veldig nært E10. Inge gir oss også et innblikk i hvilken betydning Herjangsholmen har hatt for reindrifta og befolkningen i Grovfjord, Gratangen og Lavangen.
 
 
Inge Anders Svonni
Er født på Myrnes og vokst opp på Kanstad i Lødingen hvor familien drev med reindrift. Han har arbeidet som lærer ved reindriftsskolen i Kautokeino i mange år. Inge har stor interesse for lokal/regional historie og er spesielt interessert i hva gamle bilder kan fortelle oss. Han har arbeidet for Várdobáiki både med registrering av flytteveier og andre kulturminner.
 
 

Kurssat čakčat 2022 – giđđat 2023

Álgokursa 1 – Nybegynnerkurs 1

Álgu: Duorastaga, golggotmánu, 20.b. dii. 15.15 – 16.15. Kursa lea guktii vahkus.

Oppstart: Torsdag 20.oktober kl 15.15 – 16.15. Kurset er to ganger i uka, både ved fysisk oppmøte og via Teams.

Kursa hiehpá sidjiide geat galget oahpadišgoahtit sámegiela. Kurset passer for de som skal begynne og lære samisk.

Álgokursa 2 – Nybegynnerkurs 2

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortsetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 16.30 – 17.30 ja álgu lea gaskavahku, golggotmánu 19.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 16.30 – 17.30 med oppstart onsdag 19. oktober. Kurssted er Várdobáiki i 1.etasje eller via Teams.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovllogat leat Ann-Mari Thomassen ja Ernst Thomassen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærere er Ann-Mari Thomassen og Ernst Thomassen

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: ernst@vardobaiki.no