Várdobáiki har over flere år hatt sterkt fokus på samiske stedsnavn. I 2010 ble Várdobáikis stedsnavnsutvalg oppnevnt første gang. Stedsnavnsutvalget har arbeidet med forslag til rettskriving av samiske stedsnavn i mange kommuner i regionen og har anmodet disse kommuner om å vedta både skrivemåte på stedsnavn og kommunenavn på samisk. For å formidle samiske stedsnavn har vi tatt i bruk databasen Meron som er utviklet av Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Her har vi våren 2015 lagt inn ca 500 samiske stedsnavn i regionen. De fleste navn i boken samiske stedsnavn i Skånland gitt ut av Skániid girjie i samarbeid med Várdobáikis samisk senter er her lagt inn på web. Se på www.meron.no, velg Ofoten under menyen stedsnavn. Det planlegges å legge inn lydfiler med stedsnavnet.