Åpent høringsmøte om ny samisk litteraturpolitikk 30.8 kl 16:00 på Várdobáiki

 

Åpent høringsmøte om ny samisk litteraturpolitikk – på Várdobáiki:
Maŋŋebárga-tirsdag 30/8 – 16:00 – Skánit/Skånland – Várdobáiki, Evenášši/Evenes

Sametingsrådet ønsker en gjennomgang av verdikjeden for samisk litteratur. Hensikten er å utforme en helhetlig litteraturpolitikk med effektive virkemidler som gir et godt eksistensgrunnlag for samisk litteratur de neste 3-5 år. Redegjørelsen skal ta for seg dagens status på litteraturfeltet og belyse relevante utfordringer. Den vil også inneholde mål og strategier for videreutviklingen av samisk litteratur. Kunnskapsgrunnlaget i høringsnotatet er hentet fra skriftlige kilder og høringsuttalelser fra Sametingets Kunstnerkonferanse 2016. Samisk bok- og litteraturbransje oppfordres til å identifisere utfordringer, endringsbehov og til å komme med innspill og nye forslag til løsninger til det beste for samisk litteratur. Sametinget vil arrangere innspillsmøter for samisk bok- og litteraturbransje i løpet

I den forbindelse arrangeres det høringsmøter.

Gulahállanolbmot gulaskuddama oktavuođas / For mer informasjon, kontakt:

Høringsinnspillene vil innarbeides i redegjørelsen i løpet av høsten, og vil fremmes som Sametingsrådets redegjørelse for plenum i desember 2016.

Johan Matteus Triumf – 78 48 42 81
Arne Johan Turi – 78 47 41 70
Silja Somby – 78 48 42 30