Åpent møte i Evenes om sannhetskommisjonens mandat, 20.3.2018

Stuorradiggi lea mearridan ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá iskat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođa mii sápmelaččaid ja kvenaid vuostá lea dahkkojuvvon Norggas. Dál beasat don buktit oainnuid duohtavuođakommišuvnna mandáhtii. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda vuođđudan dihte Duohtavuođakommišuvnna sámi servodahkii.

Goas ja gos: Njukčamánu 20. b., dii. 18.00, Várdobáiki samisk senter, Evenášši

Loga eanet: https://www.samediggi.no/Odasarkiiva/Cealkamusaid-Duohtavuoda-ja-seanadankommisuvnna-mandahta-birra
_________________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: tirsdag 20. mars, kl. 18.00-20.00, Várdobáiki, Evenes

Mer informasjon: https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat