Antikvarisk restaureringskurs

Várdobáiki samisk senter, i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter, gjennomførte 29. – 31. oktober et 3-dagers kurs i antikvarisk restaurering og bygningsvern. Kurset ble holdt både innen- og utendørs, med ei verneverdig løe i Borri/Krokelv i Grovfjord som eksempel og praktisk case for deltakerne. Kursledere var Per-Willy Færgestad (Akershus Bygningsvernsenter ved Akerhusmuseet) og Birger Mikkelsen (Nordnorsk Bygningsvernsenter ved NNFA i Gratangen). Deltakerne kom fra Tysfjord, Tjeldsund, Skånland, Evenes og Gratangen.

Kaffepause rundt bålet. Løa ses i bakgrunnen.

Kaffepause rundt bålet. Løa ses i bakgrunnen.

Tommestokk er viktig i oppmåling - her med Sametingets Lars Børge Myklevold

Tommestokk er viktig i oppmåling – her med Sametingets Lars Børge Myklevold

Gamle båtbord er brukt i den eldste delen av løa. Deltaker Egil Antonsen kikker under presenningen.

Gamle båtbord er brukt i den eldste delen av løa. Deltaker Egil Antonsen kikker under presenningen.

Løa besiktiges og tilstandvurderes før den måles opp og beskrives.

Løa besiktiges og tilstandvurderes før den måles opp og beskrives.