Korokelv

ANTIKVARISK RESTAURERINGSKOMPETANSE

Várdobáiki Museum i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter arrangerer kurs i antikvarisk restaurering og bygningsvern. Kurset retter seg spesielt mot håndverkere og andre, som har ønske og interesse å arbeide med bygningsvern. Målet er å kvalifisere håndverkere til å kunne vurdere fredete og verneverdig bygninger og i tillegg kunne være behjelpelig ovenfor eiere av disse objektene til og skrive en søknad til bidragsytere.

 • Tid 29-31. oktober
 • Sted: Várdobáiki samisk senter, Krokelv i Grovfjord og Nordnorsk Fartøyvernsenter
 • Kursledere er tømrermester Per-Willy Færgestad, daglig leder for Akershus Bygningsvernsenter ved Follo Museum i Drøbak og tømrer Birger Mikkelsen som er leder for Nordnorsk Bygningsvernsenter som er en del av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen
 • Deltakere max 10
 • Egenandel kr 500
 • Kurset vil gi kompetanse innen
 • Tilstandsvurdering
 • Kostnadsoverslag
 • Materialkunnskap
 • Tilstandsrapportering/restaureringsplan
 • Antikvarisk restaurering generelt

Påmelding til Várdobáiki museum ved Marit Myrvoll tel 916 97 858 eller email marit@vardobaiki.no INNEN 10. oktober. Kurset retter seg primært mot utøvende håndverkere. Det er mulighet for leie av losji på Nordnorsk Fartøyvernsenter.