Várdobáiki har en egen sanggruppe, Várdobiegga.

Várdobiegga har øvinger en gang hver fjortende dag.  Sanggruppen synger hovedsaklig på samisk og er en fin språkarena for de som ønsker å praktisere samisk språk. Várdobiegga har jevnlige samarbeidsprosjekt med andre kor/sanggrupper, blant annet fra Russisk side, og besøker og får gjenbesøk av disse.

Várdobiegga er åpen for flere deltakere.  Kontakt dirigent Ekaterina Amundsen for mer informasjon (454 49 310)