Samisk i Troms

Troms fylke omfatter områder med en stor samisk befolkning. Fylkeskommunen har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samisk språk, kultur og samfunnsutvikling i Troms. Fylkeskommunen jobber både strategisk og konkret for å løfte samisk tematikk, gjennom planarbeid, samarbeidsavtaler, finansiering og ved behandling av saker som berører samiske forhold.