Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement

Sametingsvalg, valgkretsinndeling, valgmanntall og representanter 

Grunnlaget for valg til Sametinget er nedfelt i Sameloven. Da det første sametingsvalget skulle avholdes, ble Norge delt inn i 13 valgkretser. I 2007 ble dette endret til 7 valgkretser. 

Valgkretser 1989 – 2003

Kart over de 13 valgkretsene til Sametinget (1989 – 2007)

pastedGraphic.png

Copyright: Sametinget

Prosjektområdet for Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement ligger i valgkrets 9 Sør-Troms og valgkrets 10 Nordre-Nordland. 

Valgkrets 9 Sør-Troms består av følgende kommuner: Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord og Sørreisa

Valgkrets 10 Nordre-Nordland består av følgende kommuner: Andøya, Bø, Evenes, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Narvik, Røst, Sortland, Tjeldsund, Vestvågøy, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke.

Valgkretser 2007 – 

Ved valget i 2009 var valgkretsgrensene endret og 13 valgkretser var blitt til syv. Prosjektområdet for Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement ligger i valgkrets 5 Viesttarmeare válgabiire/Vesthavet Valgkrets.

pastedGraphic_1.png

https://www.sametinget.no/Valg/Valgordningen-og-valgkretsene

Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets består av følgende kommuner: Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms fylke og kommunene Andøya, Bø, Evenes, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Narvik, Røst, Sortland, Tjeldsund, Vestvågøy, Værøy, Vågan, Øksnes, Ballangen, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Skjerstad, Steigen, Sørfold og Tysfjord i Nordland fylke.

Sametingets valgmanntall 1989 og 2019 i Vesthavet krets

Totalt 18.103 personer er innskrevet i Sametingets valgmanntall pr. 30.06.19, og disse har stemmerett til sametingsvalg. I Vesthavet valgkrets er 1923 personer innskrevet i dag, mot 431 i 1989. Tabellen viser antall i kommuner, samt utviklingen i 30 år. Utviklingen i prosjektkommunene står i kolonnen til høyre. Der har antall manntallsførte 5-doblet seg.

Kommune Valgkrets i dag Antall 1989 Antall 2019 Prosjekt-kommuner
Bodø Vesthavet 25 268
Skjerstad (i Bodø kommune i dag) Vesthavet 1
Narvik Vesthavet 27 180 27/180
Meløy Vesthavet 2 11
Gildeskål Vesthavet 1 11
Beiarn Vesthavet 5 19
Saltdal Vesthavet 6 32
Fauske Vesthavet 11 75
Sørfold Vesthavet 3 14
Steigen Vesthavet 2 18
Hábmer-Hamarøy Vesthavet 9 35
Divtasvuodna-Tysfjord Vesthavet 75 268
Lødingen Vesthavet 6 24 6/24
Tjeldsund Vesthavet 6 21 6/21
Evenes Vesthavet 12 62 12/62
Ballangen Vesthavet 10 42 10/42
Røst Vesthavet 0 0
Værøy Vesthavet 0 2
Flakstad Vesthavet 1 4
Vestvågøy Vesthavet 4 37
Vågan Vesthavet 4 25
Hadsel Vesthavet 2 33
Vesthavet 0 13
Øksnes Vesthavet 1 21
Sortland Vesthavet 10 81 10/81
Andøy Vesthavet 7 26
Moskenes Vesthavet 0 1
Harstad Vesthavet 16 180 16/180
Bjarkøy (i Harstad kommune i dag) Vesthavet 1 1/-
Kvæfjord Vesthavet 4 30 4/30
Skånland Vesthavet 71 176 71/176
Ibestad Vesthavet 1 3
Gratangen Vesthavet 6 51 6/51
Lavangen Vesthavet 85 104
Salangen Vesthavet 4 42
Dyrøy Vesthavet 0 14
Sørreisa, tidligere Sør-Troms valgkrets  Gáisa 13
sum 431 1923 169/847