kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2018
pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

Navn Samisk: Viesterála ja birás sámiid searvi

Norsk: Vesterålen og omegn sameforening

Org.nr 992 244 658
Kommune Ulpi (Hadsel), Suorta (Sortland), Bievát (Bø), Ikšnášši (Øksnes), Ánddasuolu (Andøy) og kommuner i Lofuohta (Lofoten).
Stiftelsesdato 01.03.2005
Formål Samisk forening som skal fremme og ivareta de språklige og kulturelle interessene til den samiske befolkning i Vesterålen og Omegn.
Viktigste aktiviteter Årsmøte, medlemsmøter og styremøter.

Foreninga har ei aktivitetsgruppe som har utarbeidet en aktivitetsplan for 2019-2023, hvor målet er å skape aktivitet i takt med det samiske årshjulet – jahkodat – inndelt i:

Samisk kultur og aktivitet: Markering av samiske flagg- og merkedager, som 6. februar, 10. april og 15. august; Språkarbeid og språkkurs; Duodji – rekonstruksjon av den sjøsamiske vesterålskofta ved hjelp av kildegransking, foto og intervju; Aktiviteter for barn og unge.

Samiske kulturminner: Påvirke kommunale kulturminneplaner; Innsamling av stedsnavn og foto.

Samisk slektsforskning og historie: Nyttiggjøre Johan Borgos´ arkiv; Bygge opp et eget bibliotek.

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Psykisk helsetreff.

Samisk hus: Foreninga ønsker et sted hvor det kan holdes kurs, foredrag, workshops eller hvor man bare møtes for en kaffe.

Økonomi og administrasjon: Søknader og markedsføring.

Nettressurser www.facebook.com/vesteralensameforening

Foreninga har ei åpen Facebook-side, men har også flere lukkede grupper ut i fra interesse/orientering, som bl.a. ei historiegruppe.

Digitalisert materiale/arkiv Nei. Arbeidet i foreninga har dessverre ligget nede inntil 2018, og ansvaret for å digitalisere materiale har fluktuert såpass at jobben ennå ikke er gjort. Foreninga har to protokoller og en del avisutklipp/billedmateriale som skal skannes.
Annet Vi opplever nå at foreninga er oppe og går med flere aktive medlemmer, og vi håper at vi kan skape en nødvendig kontinuitet.
Oppført av Leder Tina Aslaksen, tlf 45 23 81 45, post@tinaaslaksen.com
Nestleder Arild Inga,  arpette2@online.no

Sekretær: Håvard Peder Lynghjem, tlf 94 36 29 31, havlyn@vgs.nfk.no