kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn TROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG
Org.nr 971 403 314
Kommune Målselv
Stiftelsesdato 20.2.1995
Formål NRLs vedtekter

§ 1. FORMÅL 1. NRL’s formål er å fremme reindriftsamenes interesser, økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. 2. Landsforbundet skal arbeide for samhold blant reindriftsamene og for at reindriftsamene skal styre utviklingen av næringen, slik at denne skjer på grunnlag av den sedvanemessige rettsoppfatning og de prinsipper reindriftsamenes næringsvirksomhet bygger på.

Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Interesseorganisasjon for reindriftsamer i Troms fylke. 

§ 9. FYLKESLAG/LOKALLAG

4. Lagene skal i første rekke ta seg av oppgaver av særlig interesse for reindriftsamene i vedkommende område. Fylkes- og lokallag kan om nødvendig søke assistanse hos landsstyret og sekretariatet, og skal holde disse orientert om sitt arbeid.

Nettressurser Web-site NRL; https://www.reindriftsame.no/romssatroms/

FB-side: https://www.facebook.com/reindriftsame/

Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM