kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png
Navn Stuornjárgga Sámi Duodji
Org.nr 990 255 067
Kommune SKÅNLAND
Stiftelsesdato 13.05.1988
Formål Foreningen har som formål å fremme duodji ved å: 

-utvikle duodje-tradisjon i området 

-arbeide for å opprettholde god kvalitet på duodji

-drifte og utvikle lagets verksted, duodje-siida til beste for utvikling av duodji og for at medlemmer i laget får gode muligheter for utøvelse av duodji.

Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Kurs- og prosjektvirksomhet (duodjie), sosiale møtesteder

Duodjie, både dipmaduodjie (myksløyd) og garraduodjie (hardsløyd). Verksted. Arrangerer ukentlige møtesteder for medlemmer, duodjie-dager og jevnlige kurs. Bevaring og utvikling av tradisjonskunnskap. Kompetansebygging. Egne kurs og aktiviteter for barn og unge prioriteres som viktige tiltak.

For å få inntekter til drift av verkstedet tar foreningen ofte matlagings- og serveringsoppdrag. Fokuset er lokal, tradisjonell samisk mat. Foreningen kan dermed også ses som en viktig aktør for bevaring av samisk mat. Mange medlemmer i foreningen har stor kunnskap om dette.

Nettressurser  Facebook-side: @ssduodji

Facebook-gruppe for informasjon og diskusjon, lukket, kun for medlemmer

Digitaliserte arkiv Noen bilder og noen dokumenter på bærbar datamaskin.

Møtedokumenter og søknadsdokumenter fra de siste årene på bærbar datamaskin. Noe ligger på Várdobáiki sin server.

Annet Stuornjárgga sámi duodji overtok gamle Trøssemark skole fra Skånland kommune i 2002. Skolen har gjennomgått en betydelig renovering og er i dag Duodjesiida, et verksted som brukes aktivt av foreningens medlemmer.
Oppført av Ellen Berit Dalbakk, leder, 997 96 947, ssduodji@gmail.com