kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png

Márkomeannu for første gang. Festivalsletta (Foto Ellen Berit Dalbakk 1999)

Navn Stuornjárgga sámenuorak – NSR
Org.nr
Kommune
Stiftelsesdato 1997
Formål Foreningens formål er å styrke den samiske kulturen, språket og bevisstheten i området, samt styrke samisk ungdoms sosiale liv.
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Ungdomsforening med utgangspunkt i Skånland og Evenes (og kommunene rundt)!

Fra 1999 til og med 2006 ble Márkomeannu-festivalen arrangert av ungdomsforeningen Stuornjárgga Sámenuorak, men fra og med 2007 ble den organisert av en egen festivalforening.

Nettressurser  Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/2349746172/
Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM