kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn SKÁNIID GIRJIE Asbjørg Skåden
Org.nr 979 924 380
Kommune Skånland
Stiftelsesdato 30.06.1998
Formål Forlag som skal initiere, innhente, bearbeide samisk stoff fra Ofoten/Sør-Troms ev. Tornesamisk område, og utgi dette. Skal også levere språklige tjenester, samiskspråklige. 

Skániid girjie er et markasamisk forlag. Synliggjøring av blant annet markesamisk område gjennom litteratur er vesentlig for oss.

Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Skániid girjie ble etablert i 1998 med det formål å skulle gi ut slektsverket Svonni/Partapuoli. Slektsbøkene kom i 1999 og forlaget hadde lenge ingen produksjon etter dette. Forlagets grunnlegger, Asbjørg Skåden, hadde lenge før opprettelsen av forlaget hatt interesse for å samle inn samiske stedsnavn i lokalområdet, samt samiske ord, uttrykk og talemåter i området. Denne informasjonen lå nå i forlagets maskiner og man tenkte at det ville være forgjeves å ikke få dette publisert. Følgelig begynte ballen å rulle og forlaget hadde nye utgivelser i 2003. Etter dette begynte ballen å rulle og forlaget fikk også manus innlevert fra andre forfattere fra markesamisk område.

Forlaget som kun skulle gi ut et slektsverk med to titler i 1999 har nå snart 60 titler. (fra FB-sida)

Nettressurser Facebook-side https://www.facebook.com/skaniidgirjie/
Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM