Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png 
Navn Sáráhká Sámemánák
Org.nr 957 145 833
Kommune Skånland 
Stiftelsesdato 1.3.1990
Formål Formål fra oppstart i 1986 fram til sommer 2003 var drift og bygging av samisk førskoletilbud og samisk barnehage (I 2003 overtok Várdobáiki samisk senter drifta)
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Næringsvirksomhet innen utleie av lokaler og kulturelt tilpasset uterom til samiske språk- og kulturløfttiltak, f.eks. barnehage, SFO, språkleir, kulturtilpasset dagsenter. Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandør av ovennevnte lokaler og kulturelle uterom.
Nettressurser  Oddveig Nymo Dalbakk og Asbjørg Skåden: Bygda ikkje den samme utan Sáráhká. Fortalt til Svein Lund. Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji.

 http://skuvla.info/skolehist/sarahka-n.htm 

Geir Grenersen (2009) Oppvekst i markebygdene på 1980-tallet. Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji http://skuvla.info/skolehist/grener-tn.htm

Digitaliserte arkiv
Annet Formål fra oppstart i 1986 fram til sommer 2003 var drift og bygging av samisk førskoletilbud og samisk barnehage
Oppført av Ardis Ronte Eriksen